– Slik skal den neste milliarden nås

Google med luftige bredbånds-planer.

– Slik skal den neste milliarden nås
Luftskip er en mulig plattform for langtrekkende, trådløs Internett-aksess innen frekvensområder som vanligvis brukes for kringkastet televisjon. Bilde: Isafmedia / CC BY 2.0

I løpet av den neste fem til ti årene, vil ytterligere 5 milliarder mennesker ta i bruk Internett. Dette hevder Googles styreformann, Eric Schmidt, i boken The New Digital Age, som Schmidt har forfattet sammen med Jared Cohen. Cohen er direktør for Google Ideas.

For Google – et selskap som per i dag har sine inntekter nesten utelukkende fra Internett-relaterte aktiviteter – er dette i så fall svært positivt, selv om tallet kanskje virker litt vel ambisiøst.

Unsett. Denne strømmen av ny brukere kommer ikke av seg selv. Mange steder er den nødvendige infrastrukturen for dårlig eller mangler helt. Men dette vil Google gjøre noe med, skal vi tro kildene til Wall Street Journal. De hevder nemlig at Google er dypt involvert i et mangegrenet innsats for å bygge og drifte trådløse nettverk i utviklingsland. Det nevnes spesielt områder som Afrika sør for Sahara og Sørøst-Asia, hvor det i liten grad er tilgang på Internett-aksess for innbyggerne som bor på utsiden av de store byene.

Ifølge de ikke navngitte kildene til Wall Street Journal, planlegger Google å samarbeide med lokale teleselskaper og utstyrsleverandører i utviklingslandene om å bygge nettverkene, men også om å skape forretningsmodeller for å holde nettverkene i drift.

Luftskip

Hvordan de trådløse nettverkene vil satt opp, vil kunne variere fra område til område. Det nevnes blant annet Google har forsket på bruken av luftskip og spesielle ballonger som plattformer for sendere som kan dekke store områder. I Sør-Afrika er Google i gang med en pilottest for Internett-aksess basert på ubrukte frekvenser («white space») innen spekteret for kringkastet tv. Disse frekvensene er gjerne lavere enn det som benyttes av moderne mobilnett i dag, noe som blant annet betyr større rekkevidde.

Også Microsoft

Dette er ikke noe som Google er alene om. Også Microsoft er inne på de samme tankene, og de to selskapene samarbeider til en viss grad for å få lokale myndigheter til å åpne for slik bruk av de aktuelle frekvensområdene. De to selskapene er medarrangører av Dynamic Spectrum Forum som arrangeres i Dakar, Senegal, denne uken, hvor deltakerne skal diskutere nettopp mulighetene for å bruke tv-frekvenser til trådløs Internett-aksess.

Ifølge kildene frykter Google økt press fra tradisjonelle Internett-leverandører som ønsker å få en bit av inntektene til innholdsleverandører på nettet. Ved å tilby også selve Internett-tilgangen, slik selskapet gjør i blant annet byer i Kansas, omgår selskapet hele problemstillingen.

Google skal ikke ha villet kommentere informasjon som presenteres i artikkelen til Wall Street Journal.

    Les også: