Slik skal Europas svar på GPS gi bedre sikkerhet

Galileo skal, i tillegg til å være bedre og mer nøyaktig enn dagens satellittnavigasjon, komme med flere nye og unike tjenester.

Slik skal Europas svar på GPS gi bedre sikkerhet
I dag er det skutt opp 26 Galileo-satellitter. I Januar 2021 vil det være noen flere oppskytinger, før Galileo erklæres fullt operasjonelt. Bilde: OHB

Europas nye system for satellittnavigasjon, Galileo, skal etter planen være fullt operativt i begynnelsen av 2021.