Slik skal Evry øke lønnsomheten

Terje Mjøs vil forsterke den organiske veksten.

Slik skal Evry øke lønnsomheten
Terje Mjøs har lagt fram strategi for å forsterke både veksten og lønnsomheten til Evry i de kommende årene. Her er Mjøs avbildet under et kickoff i 2012. Bilde: Evry

Evry presenterte i dag, under selskapets kapitalmarkedsdag, en strategi for hvordan selskapet i perioden fram til 2016 skal styrke lønnsomheten og den organiske veksten i selskapet. Ledelsen ønsker å øke EBITA-marginen til selskapet fra 5,9 prosent i 2014 8,0 prosent innen utgangen av denne perioden. Samtidig er det et mål at mellom 20 og 50 prosent av nettoresultatet settes av som årlig utbytte.

Evry estimerer en årlig vekst i markedet i periode på mellom to og fire prosent i Norge og Sverige. Det ventes at neste generasjon med IT-løsninger vil drive veksten, og da spesielt leveranser innen mobilitet og nettsky.

– Teknologi er stadig viktigere for økonomisk vekst. Samtidig viser undersøkelser at bedrifters evne til å anvende ny teknologi er avgjørende for å styrke konkurranseevnen, sier konsernsjef Terje Mjøs i en pressemelding.

– Evrys nye vekstinitiativ støtter opp under kunders behov for raskt å komme til markedet til med nye innovative løsninger. Vekst er en sentral drivkraft i Evrys program for å styrke lønnsomheten», sier Mjøs.

Ifølge Evry har selskapet rapportert positiv organisk vekst i alle segmenter i de siste kvartalene. Denne veksten skal nå forsterkes. Målet er å vokse mer enn markedet på områder hvor Evry allerede har en sterk posisjon. Det nevnes finanstjenester, regioner, «managed services» og utvalgte bransjeområder som helse, samt olje og gass.

I tillegg til styrket vekst, skal Evry gjennomføre et helhetlig program for å bedre lønnsomheten. Dette inkluderer koordinering av aktiviteter på tvers av konsernet, videreføring og utvidelse av arbeidet med Lean, styrking av prosjektkompetansen, samt felles metodikk og porteføljestyring.

Les mer om: