Slik skal IE8 gjøres langt mer stabil

En egentlig ganske opplagt arkitekturendring skal gjøre IE8 mindre sårbar for eksterne feil.

Slik skal IE8 gjøres langt mer stabil

En egentlig ganske opplagt arkitekturendring skal gjøre IE8 mindre sårbar for eksterne feil.

Den første offentlige testversjonen av Microsofts neste utgave av Internet Explorer, IE 8 Beta 1, inkluderer en ganske omfattende arkitekturendring under skallet. Denne skal bidra til bedre stabilitet og skalerbarhet.

    Les også:

I et blogginnlegg skriver Andy Zeigler, en leder i Microsofts Internet Explorer Foundations-team, at selskapet har funnet ut at et flertall av krasjene som oppleves med Internet Explorer, egentlig skyldes dårlige nettleser-plugins fra andre leverandører. Disse tilleggene er COM-baserte, noe som betyr at de kjøres i samme prosess og minneområde som selve nettleseren. Gjør tillegget noe ulovlig eller galt, krasjer hele nettleseren.

Normalt kjøres hvert IE-vindu som en egen prosess, sammen med alle fanene som viser i dette vinduet. Noen unntak er det, for eksempel dersom man åpner et nytt vindu ved hjelp av Ctrl+n. Da opprettes dette vinduet i den samme prosessen som det opprinnelige. Også utvidelser til verktøylinjer, hjelpobjekter til nettleseren og ActiveX-kontroller holder hus i samme prosess som nettleservinduet. Også her vil hele nettleseren krasje, selv om feilen bare finner sted i et underordnet objekt.

I IE8, fra med Beta 1, har det skjedd flere endringer. Fanene er blitt isolert fra selve rammen og kjøres i separate prosesser. Dette gjør det mulig for nettlesere å isolere og tolere feil som skjer i en enkelt fane, uten at det ødelegger for resten av arbeidsøkten til nettleseren.

Vindusrammen og «broker»-objektet, sistnevnte er blant annet ansvarlig for å vurdere om URL-er skal lastes i beskyttet modus eller ikke, er plassert i samme prosess. Dette skal gi raskere oppstart av nettleseren.

Nå kan dessuten faner med lav og medium integritet eksistere i samme ramme i brukergrensesnittet. Siden fanene kjøres i egne prosesser, kan beskyttet modus skrus av eller på for hver enkelt fane. Dermed slipper man å måtte åpne sider med ulik integritet i to forskjellige vinduer, slik man må i dag.

Til toppen