Slik skal Java integreres i Windows

En dommer har utstedt den formelle ordren som tvangsintegrerer Java i Windows og Internet Explorer.

En dommer har utstedt den formelle ordren som tvangsintegrerer Java i Windows og Internet Explorer.

Dommer Frederick Motz i Suns milliardsøksmål mot Microsoft, har godkjent kompromisset som partene overleverte ham mandag. Motz har forfattet et 11 sider langt skriv som gir nærmere detaljer om hvordan Microsoft skal integrere Sun-lisensiert Java i Windows og Internet Explorer. Kompromisset kom ikke som utslag av noen tilnærming mellom partene, men som følge av et pålegg fra dommeren som ville forsikre seg at det ikke ville bli unødvendig krangel om den konkrete gjennomføringen av tvangsintegreringen. Tidsfristen for tvangsintegreringen er 120 dager, pluss 14 dager slik at Microsoft kan appellere pålegget til en ankeinstans.

Les også

Hvis Microsofts anke forkastes, vil pålegget gjelde helt til Suns søksmål er avgjort.

Pålegget forbyr Microsoft å distribuere produkter med Java-teknologi som ikke er lisensiert av Sun. Microsofts egen Java virtuelle maskin svarer ikke til denne betingelsen. Det gjøres et unntak i tilfelle Microsofts kunder trenger akutte sikkerhetsoppgraderinger.

Pålegget påbyr Microsoft å distribuere en Sun-lisensiert Java virtuell maskin i hvert eksemplar av Windows og Internet Explorer som går ut til markedet. For andre språk enn engelsk, gjøres påbudet avhengig av at Sun har en virtuell maskin i det språket det gjelder.

Microsoft pålegges også å gjøre kundene oppmerksomme på det nye forholdet mellom Windows og Java gjennom alle aktuelle varianter av oppdateringstjenesten Windows Update Services.

Til toppen