Slik skal Microsoft slå Apple på design

Microsoft har bygget opp en av USAs største designavdelinger. Les stort intervju med toppsjefen:

Slik skal Microsoft slå Apple på design

Microsoft har bygget opp en av USAs største designavdelinger. Les stort intervju med toppsjefen:

I forrige uke besøkte Syrya Vanka Norge. Han er en tidligere professor i industriell design som nå har ansvaret for Microsofts strategi for brukeropplevelser.

Vanka samordner også Microsofts 550 designere, som jobber med ulike produkter internt hos selskapet. Målet er både å får designerne til å bli best mulig, samtidig som han sørger for at innovasjoner gjort i én designgruppe også kan komme de andre gruppene til nytte.

I dette eksklusive intervjuet med digi.no forklarer han hvordan Microsoft tenker på design, og hvordan og hvorfor de tenker annerledes enn Apple.

digi.no spurte Vanka om hva som ligger til grunn for Microsofts designstrategi.

-I motsetning til i Apple,skjer designinnovasjonene i Microsoft stadig mer på grasrota i stedet for i ledelsen. - Det viktigste er at vi bygger en skalerbar modell. I motsetning til i Apple, som har gjort en flott jobb, skjer designinnovasjonene i Microsoft stadig mer på grasrota i stedet for i ledelsen. Dette tar lengre tid, men denne prosessen gjør det nå mulig å slå til med full tyngde på tvers av hele organisasjonen, sier Vanka, og viser til at Microsoft nå har omtrent 400 produktgrupper internt og i snitt lanserer fire nye produkter i uken.

- Ny design handler mindre om formgivning og mer om innovasjon enn tidligere. Innovasjon er en konkurransemessig faktor, og er nødvendig for å holde på kundene, sier Vanka. Men kun fire prosent av innovasjonsforsøkene gir noe tilbake.

En utfordring Microsoft har, er at selskapet i stadig større grad behøver designere som også har kunnskaper om teknologi.

- Det er ingen designskoler som underviser i dette. Vi forsøker nå å snakke med skolene om dette, for i Microsoft blir det stadig vanskeligere å skille mellom designere og ingeniører, sier Vanka.

Den stadig økende kompleksiteten i produktene er noe av utfordringen til Microsofts designere. Mer funksjonalitet gjør det vanskeligere for brukerne å finne fram til de funksjonene de ønsker.

De fleste av prototypene til Xbox 360 ble forkastet

Det er ingen designskoler som underviser studentene i teknologi Et eksempel på hvordan Microsoft har forsøkt å løse dette, er Office 2007, hvor man i de fleste av produktene har byttet ut menyene og verktøylinjene med "ribbons", kontekstfølsomme og funksjonsorienterte knappfelt som velges ved hjelp av faner. I Word 2003 var det 272 menykommandoer, 223 flere enn i Word 1.0. Microsoft innså med dette at det var behov for å gjøre noe radikalt.

- Selv om hver bruker i snitt bare benytter seks prosent av funksjonaliteten i Word, kan man ikke fjerne noe. For hver bruker benytter forskjellige deler av funksjonaliteten, forklarer Vanka. Han mener verdien av design har endret seg fra å være luksus på starten av 1990-tallet til kritisk i dag.

- Det viktigste ved design er å kunne forstå konteksten for brukernes arbeid, hvor man kan samle sammen kompleksiteten av hva brukerne trenger. Da må man ha dyp kunnskap om brukerne.

Microsoft benytter blant annet betaversjoner av produktene til å samle inn data om brukernes opplevelser. Under betatestingen av Windows Vista, for eksempel, var det i systemfeltet to smilefjes (en glad og en sur) i systemfeltet som brukerne kunne klikke på hvis de var spesielt fornøyde eller misfornøyde med noe. Da mottok Microsoft en skjermdump av det brukeren jobbet med, samt eventuelle kommentarer og forklaringer fra brukeren.

IT-produkter ser i mange tilfeller ut som en mengde prosjekter som bare er limt sammen. - Alt dette prosesseres, og vi ser på dataene som en gave, sier Vanka

Har forteller videre at Microsoft på ingen måte er i mål ennå, men mener at man i selskapet er blitt flinkere til å lage dype produkter som samtidig er enkle.

- IT-produkter ser i mange tilfeller ut som en mengde prosjekter som bare er limt sammen, mener Vanka.

Eksempel på lite helhetlig design

Også i forbindelse med webløsninger, både vanlige websider og webapplikasjoner, er design svært viktig, ifølge Vanka.

Brukerne vil ikke stole på deg hvis du ikke er på tå hev designmessig.

- Webbaserte produkter er i større grad konsumentprodukter, hvor brukerne kan velge mellom flere alternativer og det ikke er noen kostnader ved å bytte.

- Innholdet alene er ikke nok til å tiltrekke seg brukere, noe som må kunne skje på sekunder. Brukerne vil heller ikke stole på deg hvis du ikke er på tå hev designmessig.

Vanka mener forøvrig at prissippene for design av webløsninger og ordinære programmer er de samme, men at verktøyene er noe forskjellige.

- I Internett-tiden er det enda vanskeligere å skille mellom designer og utviklere, sier Vanka, og nevner Microsofts XAML-språk for bygging av brukergrensesnitt som et eksempel på noe som vil kunne gjøre samarbeidet mellom disse rollene enklere.

Han mener også at opplevelsen av sikkerhet er svært viktig.

- Det er ikke lenger klare grenser for hvor informasjonen befinner seg. PC-er er i dag koblet til Internett hele tiden, men selv ekspertbrukere mangler kontroll over hva som er brukerens egne data og hva som er offentlig informasjon, sier Vanka, og viser til Facebook som eksempel.

Til toppen