Slik skal staten handle mer på nett

Moderniseringsminister Morten A. Meyer vil at staten skal handle mer på nett. Her er rådene han har fått:

Moderniseringsminister Morten A. Meyer vil at staten skal handle mer på nett. Her er rådene han har fått:

Moderniseringsminister Morten A. Meyer har fått skrevet en rapport om hvordan offentlig sektor skal handle mer på nettet. Rapporten fra Rambøll Managment har også vurderte situasjonen i Norge mot i EU og Norge kommer slettes ikke dårlig ut.

Årsaken er at Norge skal innføre de såkalte innkjøpsdirektivene fra EU. Dette gjør at Norge nå oppdaterer lovverket for offentlige innkjøp, men de nye reglene innfører ikke noen dramatiske EU-krav.

Rambøl-rapporten er en punktmåling på situasjonen 25 EU-land og Norge/Island og Norge får pluss-karakter.

Til tross for at svært få offentlig aktører har begynt å kjøpe inn varer og tjenester på nettet, ligger Norge godt ann i forhold til resten av EU. Rambøll påpeker at Norge er en av de få landene som har samlet kjøp av standardvarer i en tjeneste.

Men foreløpig er bare 36 offentlige aktører som har begynt å handle på portalen ehandel.no.

Rambøl påpeker dog at mye annen handel er delvis digitalisert gjennom nettbasert utlysning. Doffin samler alle offentlige anbud, men det er bare oppsummeringen av anbudene som ligger ute på nettet, selv anbudsdokumentene følger ikke med.

Rambøl har en lang rekke råd til å få digitaliserte og effektivisert mer av offentlige innkjøp. Her er de viktigste:

- Det bør være gratis/billig for leverandørene å koble seg opp og legge ut sine digitale varekataloger. Dette vil bidra både til effektiviseringen av offentlig sektor og bedriftene.

- Offentlige aktører som sparer penger på e-handel bør få beholde deler av besparelsen, det vil spore til innsats.

- Departementet må bruke "naming og shaming" - offentliggjør hvem som er best og hvem som er dårligst.

- Norge må delta i EU-arbeidet om å skape europeiske standarder for digitale signaturer og datautveksling.

- Departementet må få dokumentert effekter av nett-handel i offentlig sektor. De store leverandørene har innsett potensialet, men de små og mellomstore bedriftene henger etter. Man må få frem dokumenterte eksempler med kost/nytte-analyser.

- Man må rette fokusen på de små offentlige aktørene, det er de største som har tatt i bruk ehandel.no så langt.

Til toppen