Slik slipper Google skatt

Sparte over 11 milliarder kroner i fjor. Her er oppskriften:

Googles styreleder, Eric Schmidt, har sørget for å minimere skattebyrden fra inntektene tjener i Europa. Men nå har nasjoner som Frankrike, Tyskland og Storbritannia gått lei. De vil ha endringer i hvordan multinasjonale selskaper kan sno seg i det avanserte skattesystemet.
Googles styreleder, Eric Schmidt, har sørget for å minimere skattebyrden fra inntektene tjener i Europa. Men nå har nasjoner som Frankrike, Tyskland og Storbritannia gått lei. De vil ha endringer i hvordan multinasjonale selskaper kan sno seg i det avanserte skattesystemet. (Bilde: SeongJoon Cho/Bloomberg/Getty Images/All Over Press)

Sparte over 11 milliarder kroner i fjor. Her er oppskriften:

Europeiske myndigheter har sett seg lei på at store multinasjonale selskap som Google, Amazon og Apple har stor aktivitet men liten skatteregning. Google alene sparte hele 2 milliarder dollar i skatt i 2011 på en helt lovlig skattemanøver som Bloomberg News nå kaster lys over.

Inntektene blir nemlig kanalisert via lavskatteland i Europa til Bermuda, som ikke har noen inntektsskatt for bedrifter. Men hvordan gjør de dette? Nøkkelordet er intern-fakturering. Inntektene kanaliseres til land med lav skatt. Utgiftene blir satt opp i land med høy skatt.

Men hvordan skjer dette?

Irsk dobbel

Den vanligste teknikken har fått navnet «Double Irish», irsk dobbel. Typisk vil amerikanske selskap kanalisere alle sine inntekter fra immaterielle rettigheter utenfor USA via et datterselskap i et skatteparadis. Dette datterselskapet har opprettet et nytt datterselskap i Irland.

Årsaken til at Irland er valgt er at deres skatteregime åpner for at et selskap kan drive fra Irland uten at det er skattepliktig til landet. Dette selskapet lisensierer så rettigheten til sine tjenester og immaterielle rettigheter til enda et irsk datterselskap, som selger tjenester (for Google betyr det annonsesalg) til det europeiske markedet. Selskapet som selger tjenesten, betaler for å gjøre dette til det første selskapet og kan dermed skrive av disse utgiftene i sine skatteregnskaper.

På den måten flyttes skattebyrden fra selskapet som selger tjenesten til selskapet som eier rettighetene, og som tar pengene nær skattefritt til Bahamas. Det hører også med at Irland har den laveste skattesatsen for selskaper i EU.

Nederlandsk smørbrød

Men det er et triks til i boken, som kan kombineres med den doble irske: Dutch Sandwich. For å unngå at irske myndigheter tilbakeholder skatt kan Google kanalisere betalinger til Bahamas via et datterselskap i Nederland. Dette selskapet har ingen ansatte og er en ren papirbehandling for å unngå skatt.

Irske skatteregler gir noen inntekter fra andre EU-land helt skattefrie. Dermed kan inntekter kanaliseres via Nederland og så tilbake til det første selskapet på Irland før det skattefritt – og helt lovlig – sendes til kontoen på Bahamas.

Store besparelser

En granskning Bloomberg News har foretatt avdekker at Google har spart betydelige skattekostnader ved å bruke teknikkene beskrevet over. Fra 2011 til 2008 falt Googles totale skattesats fra 28 til 21 prosent. I USA er normalskattesatsen på 39 prosent.

Av inntektene Google hadde fra markeder utenfor USA hadde de en skattebelastning på bare 3,2 prosent. Brorparten av inntektene kommer fra Europa, hvor skattesatsene typisk er mellom 26 til 34 prosent. Et eksempel er i Storbritannia: Der solgte Google for 4,1 milliarder dollar i 2011. De betalte rett under 10 millioner dollar i skatt i samme periode.

Vil stramme igjen

Europeiske ledere har sett med økende irritasjon på at pengene multi-nasjonale selskap som Google og gigantselskaper tjener, ikke blir skattlagt hardere. Med stadig større budsjettunderskudd og økonomiske problemer leter de nå med lys og lykter etter måter å få tak i mer av pengene.

Selskapenes argument for at skattereglene er rettferdige er at de blir skattlagt der den økonomiske verdien faktisk blir skapt. For Googles tilfelle betyr det i USA, hvor produktene rent regnskapsteknisk blir skapt. Men skattemyndighetene i for eksempel Frankrike er ikke helt enige. Bloomberg News melder at franske skattemyndigheter i fjor startet en etterforskning for å finne ut om Google har unndratt skatt.

Før helgen rapporterte også nyhetsbyrået Reuters at Facebook, som også bruker tilsvarende teknikker, har fått italienske skattemyndigheter på nakken.

Men om det lykkes europeiske, og dermed norske, skattemyndigheter å lukke skattehullene de store selskapene benytter seg av er usikkert. I Irland har skattereglene nettopp tiltrukket seg store multinasjonale selskaper, som bidrar til den irske økonomien.

- Vi bidrar

Hva svarer da Google om den lave skattebyrden?

Først og fremst så følger de bare gjeldende lover. Dessuten, hevder Google, investerer de og bidrar i ulike europeiske land.

- I Storbritannia har vi over 2.000 ansatte, hjelper hundretusenvis av bedrifter til å vokse på nettet og vi investerer millioner for å støtte nye teknologiselskaper, sier Google om sin tilstedeværelse i Storbritannia i en kommentar til Bloomberg News.

    Les også:

Til toppen