Slik takler du kritikk fra kolleger

Konflikter mellom nære medarbeidere er svært belastende. Iblant så belastende at noen velger å skifte jobb. Her er noe av det man bør gjøre i en slik situasjon, hvis man ikke velger å gi opp.

Konflikter mellom nære medarbeidere er svært belastende. Iblant så belastende at noen velger å skifte jobb. Her er noe av det man bør gjøre i en slik situasjon, hvis man ikke velger å gi opp.

En leser forteller om en lang og omfattende prosess som oppleves å være veldig problematisk; med konflikt mellom tre nære medarbeidere, et hardt arbeidspress, liten anerkjennelse for arbeidsinnsatsen og til slutt sykemelding på grunn av kritikk.

Til slutt spør leseren: "Mitt mål er at vi skal kunne jobbe sammen slik vi en gang gjorde, om nødvendig med profesjonell hjelp. Bør det være målet mitt eller bør jeg egentlig bare gi opp og finne et annet arbeid?"

Som alt annet i livet, er kollegiale forhold preget av forhistorien. Selv om det er et oppriktig ønske fra en av partene å jobbe sammen slik man en gang gjorde, greier man ikke å gjennomføre dette. Til tross for at du sikkert har gode grunner for å mene at man kunne komme videre i konflikten med profesjonell hjelp, er det ofte lurt å stille seg selv følgende spørsmål: Hvis de andre avviser mitt løsningsforslag, hva skjer da? Vil dette skape mer uenighet, og dermed forstørre problemet? Det absolutt viktigste i slike situasjoner er at man må prøve å unngå "vinn-eller-tap situasjoner" Da vil alltid en part tape.

Det er viktig å påpeke at det skjer ofte (ikke i denne saken) at en av partene opplever noe som en konflikt, mens den andre/de andre ikke opplever situasjonen slik. Når parten som opplever situasjonen som en konflikt begynner å komme med forslag til løsninger, blir den andre parten forvirret og dialogen blir preget av krangling.

Det første man må avklare, er om andre opplever situasjonen som et problem. Det kan være fruktbart å vente med å komme med din løsning til du har hørt de andres forslag, hvis begge opplever situasjonen problematisk.

Jeg vil gjerne kommentere leserens utsagn om å "gi opp".

Spør deg selv om du føler at du har gjort alt du kan i denne saken. Hvis svaret er "ja", kan man stille seg det neste spørsmålet: "hvordan skal jeg best ivareta meg selv nå?" Personlig mener jeg at det er mye bedre å sitte igjen med en følelse av at jeg har gjort alt jeg kunne, enn å sitte med følelsen av å ha gitt opp. Hvis du fremdeles mener at du har mer å gi, ta vare på deg selv slik at du unngår å bli utbrent.

Dette kan kanskje hjelpe:

  • Sett en grense for hvor lenge du skal holde på med denne saken, selv om det er en vesentlig del av din hverdag.
  • Før du kommer med et løsningsforslag, finn ut følgende: Hvis løsningen blir avvist, hva skal jeg gjøre? Legger jeg opp til en vinn-eller-tap situasjon? Hvis svaret er ja, er det viktig å innse at dette kan få store konsekvenser.
  • Prøv å forstå situasjonen slik at du ikke har "gitt opp", men derimot at du har gitt det du har å gi. Ikke la situasjonen påvirke deg så mye at du gir opp deg selv.

Flere råd fra Leo finner du her:


Slik løser du konflikter på jobben

Til toppen