Slik unngår man tabber med nettannonser

Slik unngår man tabber med nettannonser

Det finnes ikke én sikker oppskrift på nettannonsering, men mange feil å lære av.

Hvordan kan vi unngå å lage annonser som irriterer vettet av leserne? Alt fra rotete bannerannonser til unødvendig støy med feil fargebruk eller formålsløs animasjon.

Per O. Asplund driver bloggen Informasjonsdesign.no som er en uavhengig blogg og en personlig faglig meningsytring. Den har som mål å fremme kunnskapsnivået i faget informasjonsdesign.

Fallgruvene er mange og dette er hva du bør holde deg unna, anbefaler Asplund:

Plassering av annonser oppe til høyre (B), utenfor øyets fiksering, er et dårlig valg generelt. Men en annonse som har denne plasseringen i oppslagsverk og registre kan miste så mye som 6 av 10 mulige klikk, hevder Asplund. Også plassering i toppen (A) kan være et dårlig valg, dersom nettsiden betjener såkalte «Goal Directed Searchers».

Alle nettannonser som plasseres i dette feltet risikerer derfor å ikke bli sett – i det minste få langt færre lesere. Dersom vi tenker oss et oppslagsverk med en layout i tekstfeltet på cirka 700 piksels, og med annonser utenfor dette arealet har vi et dårlig utgangspunkt. Disse annonsene kan bli totalt oversett av så mange som 70 prosent av brukerne av sidene, mener Asplund.

Det er mer sannsynlig at annonsen leses på venstre side av hovedspalten enn på den høyre. Dette har sammenheng med at de fleste i vesten begynner lesingen på denne siden. Øyet søker derfor først til noen holdepunkter på den delen av siden. Det paradoksale er at de færreste medier tilbyr annonser på den siden. Også «Eye Tracking» studier bekrefter dette.

En annen viktig observasjon er at de annonsene som plassers et stykke nedover i hovedinformasjonen blir klikket på av langt flere enn de som står på toppen (se nedenfor).

En del nettemedier har utvidet bredden i det siste og benytter flere spalter enn tidligere. Det blir derfor enda viktigere for annonsøren å sikre seg en plass et stykke ned i hovedfeltet (2). Slike endringer gjør det enda mindre gunstig å ligge langt ute på siden (1) dersom ikke skjermoppløsningen hos målgruppen følger etter.

Asplund mener annonsørene må være våken på å få den beste annonseplassen. De fleste alminnelige medier eksponerer nemlig annonsene ute til høyre. Og mange oppslagsverk selger denne perifere plassen som om den skulle ha samme verdi som annen plassering.

Selv små forskyvninger av de visuelle elementene kan føre til store forskjeller i antall klikk. Det gjelder å sørge for at budskapet er godt ordnet og at øyet får tak i detaljene umiddelbart. Dette er de viktigste faktorene som må mestres:

  • Likhet
  • Repetisjon
  • Kontrast
  • Leseretning
  • Enkelhet
  • Hierarki

Likhet: Som med all annen reklame- og profileringsaktivitet må alle nettannonser fra samme tilbyder vise en form for likhet. Dette oppnås som regel ved at farger, fonter og grafikk gjentas – og at det plasseres på tilnærmet samme måte i alle typer av annonser (høyde, breddeformat, stor, liten). Konsekvent overvåkenhet her vil kunne trekke totalt antall klikk over tid oppover med 10-12 prosent.

Repetisjon: Det vil kunne lønne seg å repetere enkelte av elementene i annonsen. Dette kan være temaer, bilder, symboler og/eller ord. Dette kan øke antall klikk med 12 til 15 prosent.

Over: Ingen repetisjon, men et rent, enkelt og tydelig budskap.
Under: Her er temaet repetert i både tekst og bilder. Resultatet ble en økning i klikk på 12 prosent.

Les mer om bruk av kontraster, leseretning, feil plassering av elementer, enkelthet, hierarki, farger og eksponeringer på Asplunds egen side:

Les mer om bruk av kontraster, leseretning, feil plassering av elementer, enkelthet, hierarki, farger og eksponeringer på Asplunds egen side:

Til toppen