Slik vil EU regulere Microsofts framtid

USA og Microsoft ble forlikt om fortiden. EU-dommen vil sterkt begrense Windows-monopolets framtid.

Det ble et nytt møte mellom Microsoft-sjef Steve Ballmer og EU-kommisjonens konkurransekommissær Mario Monti torsdag morgen. Noen timer seinere bekreftet Monti på en pressekonferanse at et forlik er umulig, og at EU-kommisjonen vil dømme Microsoft for brudd på monopollovgivningen. Domsavsigelsen vil diskuteres med medlemslandenes representanter mandag, og publiseres onsdag 24. mars.

    Les også:

Forliksforhandlingene strandet fordi EU-kommisjonen ønsker tiltak som varig avgrenser Microsofts markedsmakt, og avverger muligheten for framtidige lovbrudd. Monti ville at Microsoft skulle forplikte seg til å avstå fra å integrere applikasjoner i Windows, ikke bare dagens Media Player, men også framtidige applikasjoner. Dette strider mot kjernen i Microsofts markedsstrategi. Følgelig valgte Ballmer heller å kjempe videre i rettsvesenet.

Dommen som faller onsdag vil tvinge Microsoft til å tilby en rimeligere og Media Player-fri utgave av Windows til PC-produsentene, og holde seg til en tilsvarende modell hver gang selskapet finner en ny applikasjon som det ønsker å integrere med operativsystemet. Dommen vil også tvinge Microsoft til å gi konkurrenter som Sun langt større innsikt i hvordan Windows fungerer, slik at kunder vil kunne velge blandede miljøer uten å tape grunnleggende funksjonalitet som felles pålogging til alle tjenester uavhengig av klienttype eller serverplattform. Hensikten i begge tilfellene er å hindre Microsoft fra å misbruke sitt monopol på operativsystemer for PC-er til å erobre nye markeder.

I tillegg kommer en bot som de fleste anslår til i overkant av 200 millioner euro.

Boten er ikke så farlig. Det er begrensningene på monopolmakten som vil svi.

Microsoft vil antakelig svare med å gå til EU-domstolen i Luxemburg med et krav om at straffetiltakene ikke kan settes i verk før domstolen har tatt endelig stilling til dommen. Det er ikke gitt at selskapet vil få medhold. Blir straffetiltakene opphevet, kan det ta opp til tre til fem år før de kan settes ut i live.

Dersom domstolen avviser å oppheve straffetiltakene, kan Microsoft velge mellom vanlig og forenklet prosedyre i kampen for å få dem opphevet. Forenklet prosedyre kan forkorte saksgangen ned til rundt ett år, men innebærer samtidig begrensede muligheter til å anke.

Formelt sett gjelder EU-dommen bare Europa. Men innsynet i Windows-teknologien som dommen vil gi konkurrentene, er et tiltak uten geografiske grenser. Formelt sett vil Microsoft kunne avstå fra å tilby PC-produsenter en rimeligere og Media Player-fri Windows i andre verdensdeler. Men selskapet har selv sagt at det er uaktuelt å markedsføre forskjellige Windows-plattformer i forskjellige land.

Les mer om:
;