Slik vil Frankrike legalisere piratkopiering

Et fransk lovutkast vil gjøre det praktisk talt umulig å effektivt straffe piratkopiering.

Et fransk lovutkast vil gjøre det praktisk talt umulig å effektivt straffe piratkopiering.

Før jul fremmet den franske kulturministeren Renaud Donnedieu de Vabres et forslag som tok sikte på å straffe opphavsrettskrenkende fildeling med opptil tre års fengsel og 300 000 euro i bot. Høyresiden i regjeringskoalisjonen fant det opportunt å alliere seg med opposisjonen i nasjonalforsamlingen mot dette forslaget. Resultatet ble et midlertidig vedtak som tok sikte på å legalisere fildeling mellom private, på betingelse av at man betalte en beskjeden årlig avgift til et fond som så skulle fordeles til rettighetshaverne.

Dette ble sett på som et viktig skritt i retning av en såkalt «global lisens» for fildeling.

Det sjokkerte ikke bare opphavsrettsorganisasjoner og artister, men også regjeringen og president Jacques Chirac.

Regjeringen greide å manøvrere seg unna et endelig vedtak før jul, og fant også fram til et smutthull som lot dem trekke avsnittet om fildelingslisensen før hele lovforslaget kom opp for nasjonalforsamlingen igjen. Samtidig ble den foreslåtte strafferammen for opphavsrettskrenkende fildeling redusert til en bot på 38 euro for den som laster ned et opphavsrettsbeskyttet verk, og 150 euro for den som gjør opphavsrettsbeskyttet verk tilgjengelig for nedlasting.

Lovforslaget ser ut til å definere opphavsrettskrenkende fildeling noe annerledes enn EU-direktivet det er ment å etterkomme, blant annet fordi man ønsker at det fortsatt skal være lovlig å kopiere til privat bruk, og dele kopier innenfor en begrenset krets.

Apple frykter at disse formuleringene kan gjøre det lovlig å konvertere spor fra iTunes til åpne formater, og at privatkopierte spor kan havne på piratsteder, uten at myndighetene har tilstrekkelige med virkemidler til å gripe inn. Det kan i så fall føre til at Apple nedlegger iTunes.fr.

I forrige uke åpnet nasjonalforsamlingen for den nye debatten om lovutkastet, med tanke på en avstemming torsdag denne uken.

Debatten tok en kafkaaktig vending da kulturministeren opplyste at han var tvunget til å gjenopprette det omstridte forslaget om fildelingslisens.

Donnedieu de Vabres måtte innrømme at han risikerte å ha feiltolket grunnlovens bestemmelser om regjeringens anledning til å omformulere lovutkast under diskusjon i nasjonalforsamlingen. Han ville ikke ta sjansen på at opposisjonen utnyttet anledningen til å angripe ham for grunnlovsstridig opptreden.

Det fikk hans partifeller i forsamlingen til å rive seg i håret over ministerens «amatørisme», mens opposisjonen koste seg med retoriske fulltreffere.

Fildelingslisensen, som forsamlingen altså stemte for i desember, har ingen sjanse til å bli vedtatt denne gangen.

Presidenten og statsministeren har svingt pisken, og høyrefløyen vil nøye seg med utvanningen av strafferammen og tillatelsen til privat fildeling, ifølge franske medier. Regjeringen har et overveldende flertall i nasjonalforsamlingen, og den vil ikke rokkes selv om en håndfull utbrytere velger en høyere profil i forsvaret av «individenes rettigheter».

Lovutkastet skisserer hvordan man skal jakte på opphavsrettsbrudd: Det skal opprettes en ordning som overvåker internettrafikken med populære spor, og som skal automatisk være i stand til å avdekke sannsynlige lovbrudd. Tidspunktet for det antatte bruddet på opphavsretten logges sammen med de involverte IP-adressene. Det er opptil etterforskerne å henvende seg til en domstol og få en rettslig kjennelse for å hente identitetene til dem som disponerte IP-adressene på det aktuelle tidspunktet. Så må det et avhør til, og så må saken igjen opp for en dommer før boten på 38 euro, henholdsvis 150 euro, kan ilegges.

Til avisa Libération sier formannen i den franske dommerforeningen, Laurence Pecaut-Rivolier: «Jeg ser ikke hvordan man skal kunne sette i gang et så tungt apparat for 38 eller 150 euro i bot. Dessuten har dommerne i dag verken tid eller kompetanse til å utføre dette arbeidet.»

I denne bemerkningen avsløres hva hele lovforslaget faktisk går ut på.

Man får et system som tillater fildeling og kopiknekking på hobbybasis, og som til nød kan brukes til å fange opp organisert piratdistribusjon i stor stil, samtidig som man vilkårlig kan slå ned på enkeltpersoner man ønsker å ramme av helt andre årsaker..

Ikke rart at platebransjen og de største artistene fortsatt er svært urolige.

    Les også:

Til toppen