Abonner
JUSS OG SAMFUNN

Slik vil Google patent-stoppe Apple

Foreslår endringer i det amerikanske patentsystemet.

Google mener det bør være lettere å få akseptert patenter som grunnleggende, og dermed mer åpen for det frie markedet å benytte. Apple er ikke enig. Med iPhone (bildet) snudde ikke bare Apple opp ned på mobilverden - det startet også en tung patentkrig.
Google mener det bør være lettere å få akseptert patenter som grunnleggende, og dermed mer åpen for det frie markedet å benytte. Apple er ikke enig. Med iPhone (bildet) snudde ikke bare Apple opp ned på mobilverden - det startet også en tung patentkrig. Bilde: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg via Getty Images /All Over Press

Det amerikanske patentsystemet er fortiden i lovgivernes søkelys med tanke på en revisjon og modernisering. Ikke overraskende er også IT-selskapene svært interessert i å påvirke prosessen. De siste årene har særlig smartelefon-markedet vært en juridisk slagmark for patentkriger.

På den ene siden i denne striden har vi Apple, som snudde opp ned på mobilmarkedet med sin iPhone. På den andre finner vi Google, som står bak Android-plattformen.

I et oppsiktsvekkende brev til Senate Judiciary Committee argumenterer Google for at noen patenter har så stor betydning for et produkt at de burde frigis som et grunnleggende patent. Det skriver teknologibloggen AllThingsD.com, som også har publisert brevet fra Google – med påfølgende svar fra Apple.

I brevet mener selskapet at standarder beskrevet av standardorganisasjoner (som for eksempel det europeiske ETSI) ikke må være de eneste som kan bestemme om et patent skal være stemplet som grunnleggende eller ikke.

Et grunnleggende patent må patenthaveren dele med de som ønsker å bruke det, på betingelser som er rettferdige, ikke-diskriminerende og «fornuftige». Med andre ord: mye mindre lønnsomme enn proprietære patenter.

Dersom patenter, som omfatter teknologi som får massiv utbredelse og som blir «de facto standarder», blir behandlet på som et grunnleggende patent, vil det være til fordel for forbrukere og den frie konkurransen i markedet, mener Google.

Dersom Google får aksept for denne argumentasjonen, er det en aktør som vil merke det spesielt hardt: Apple.

De har bygget opp en voldsom patentbase knyttet til iPhone og iOS. Ikke overraskende mener Apple at argumentasjonen fra deres erkekonkurrent på mobilsiden ikke holder mål. I et brev til den samme senatskomiteen svarer Apple at det er stor forskjell på teknologi som har blitt svært populær, og standarder.

I korte trekk mener Apple at det er vesentlig å skille mellom standardpatenter og produkt-differensierende teknologi. En moderne mobiltelefon er bygget opp med et sett av standardpatenter, som alle skal få lik tilgang til fordi det er standarder. Men for å konkurrere har de ulike produsentene utviklet sine egne løsninger og teknologier som de patenterer.

– Egenskapene til en iPhone er kategorisk annerledes fra en konvensjonell telefon, og er et resultat av Apples egenskap til å føre sammen sin innovasjon innen datamaskiner til mobilmarkedet. Å bruke en iPhone for å ta bilder, organisere private regneark, spille spill eller drive et utall andre applikasjoner, har ingen ting å gjøre med standardiserte protokoller, skriver Apples advokat til Senatet.

– Apple har brukt milliarder på å forske frem og utvikle iPhone. Tredjeparts programvareutviklere har brukt ytterligere milliarder på å utvikle applikasjoner som drives av den. Prisen på en iPhone reflekterer verdien av disse ikke-standardiserte teknologiene, som vel som verdien av den estetiske designen til iPhone, (..) som er helt urelatert til standarder, skriver Apple.

Altså: Fjerner du beskyttelsen på oppfinnelser og teknologi, eller allmenngjør det via standarder, vil hele incentivet til å finne opp fordufte, mener Apple.

Patentsystemet i USA er blitt kritisert mye de siste årene i etterkant av de store patentkrigene mellom for eksempel Apple og Samsung. På den ene siden av konfliktlinjen er ønsket om en sunn og fri konkurranse, til beste for kundene og samfunnet ellers.

På den andre er hensynet til oppfinnerne bedriftene som faktisk skal få noe igjen for å utvikle innovative og grensesprengende produkter – også til beste for samfunnet og forbrukeren.

    Les også:

Les mer om: