Slik vil Intel snu dagens IT-bransje

Intel satser enormt med penger på syv prosjekter som skal forandre IT-bransjen. Her er Intels planer:

Intel har i den senere tid lagt om mye av sitt arbeid med prosessor. Flere brikker er stoppet og man fokuserer i stedet på flerkjerne-prosessorer.

Resultatene av dette kommer neste år, men på lengre sikt prioriterer nå Intel forskning og utvikling på syv felter, oppsummerer Gartner i en ny rapport. Med sine enorme budsjetter vil Intels valg få stor betyding for resten av IT-bransjen i årene fremover.

Intel har gitt analyseselskapet Gartner en gjennomgang av sine prioriteringer. I en fersk rapport oppsummer Gartner Intels mål og hvordan selskapet prøver å gi IT-bransjen nye muligheter.

Gartner starter med å påpeke at mye av innsatsen har et 10-års perspektiv, men vil i sine første former begynner å komme ut i markedet om fem år og må derfor tas med i betraktningene til større selskaper som legger langsiktige planer.

Intel organiserer sin forskning ut i fra mål og visjoner om hvordan verden og IT skal fungere, i følge Gartner. Intel mål er en verden med et mylder av selv-administrerende enheter - fra de største servere til lysbrytere - som forutser og tilpasser seg våre behov. Målet er systemer som ikke styres av oss direkte, men som selv klarer å løse problemer og oppgaver.

Intel har derfor fokusert sin forskning på disse feltene, skriver Gartner:

Fysikk/nanoteknologi: Her forsker Intel på nanoteknologi generelt, ikke bare for IT-bransjen.

Maskinlæring: Intel forsker på systemer som kan lære selv, blant annet gjennom Bayesian filter-teknologi og teknikk for å gi evne til å skille ting visuelt.

"Making It Personal: er et Intel-initativ for å forske på personlig bruk av IT i Asia, som skiller seg klart fra IT-bruk i vesten. Store deler av vesten har kjøpt PCer, men i Asia har enda ikke mange TV. Målet er å få dem til å kjøpe en PC i stedet og bruke den til alt.

Fire andre Intel-prosjekter kan samles under hva Gartner kaller tera-arkitektur - fremtidige systemer med millioner av sensorer og noder for å måle og styre alle slags elementer. RFID-brikker og mobiltelefoner er viktige elementer i denne fremtidsdrømmen.

iMote er Intels arbeide med å lage en liten datamaskin som kan måle, sjekke eller gi alarm og styre noe, uten at den koster for mye. iMote har Bluetooth, en billig Xscale prosessor og operativsystemet TinyOS. iMotes kan måle avstanden til Bluetooth-mottakeren den snakker med, noe som kan posisjonere brukere med mobiltelefoner og servere dem informasjon om situasjon/miljø akkurat der de er nå.

Virtualisering: Intel og Cambridge University forsker på virtualisering, blant annet en Virtual Machine Manager (VMM) som kalles Xen, som skal la flere operativsystem bruke samme prosessor. Xen og tilhørende teknologier vil åpne for mer distribuerte databehandling og øke oppetiden.

Place Lab er Intels forsøk på å gi nettverk større intelligens. Nettverkene må forstå hvor forskjellige enheter er plassert geografisk for å automatiser og effektivisere rutingen av datapakker. GPS kan være en mulighet, men WLAN er kanskje bedre.

Planet Lab er Intel arbeide med å effektivsere globale IT-nett. Intel har satt opp 350 servere og arbeider med å få ned svartidene, øke farten på omkoblinger når noder faller ned og at serverne selv administrerer seg.