Slik vil Microsoft høste profitt fra .Net

Microsofts store årlige utviklerkonferanse har startet i Los Angeles. Bred bransjestøtte til .Net skal paraderes, og en ny forretningsmodell kommer til syne.

Microsofts store årlige utviklerkonferanse har startet i Los Angeles. Bred bransjestøtte til .Net skal paraderes, og en ny forretningsmodell kommer til syne.

.Net er Microsofts betegnelse på en rekke tiltak og produkter som markerer overgangen til framtidens marked for programvare og digitalt formidlede tjenester. Det sentrale begrepet er webtjenester, der applikasjoner levert av ulike bedrifter kommuniserer med hverandre for å levere det forbrukere eller bedriftskunder oppfatter som konsistente ensartede tjenester. Til dette kreves et rammeverk for å sikre at programvare som følger spesielle designregler vil fungere i et miljø av samarbeidende webtjenester, og utviklingsverktøy der disse designreglene er nedfelt.

Webtjenester er en allmenn ide som hele programvarebransjen arbeider med. Microsoft vil bruke sin store årlige internasjonale utviklerkonferanse som åpner i Los Angeles i dag til å understreke sitt forsprang til konkurrentene, og framheve den brede støtten som allerede finnes for rammeverket .Net Framework og utviklerpakken Visual Studio.Net. Begivenheten vil også brukes til å rette oppmerksomhet mot .Net My Services, en serie framtidige forbrukerrettede tjenester fra Microsofts side som bygger på .Net-plattformen. .Net My Services kan oppfattes som et avgjørende forsøk fra Microsofts side til å innlede en prosess der mer og mer Internett-innhold bare leveres mot betaling.

I en forhåndsbriefing av amerikanske medier, har sjefen for Microsofts forbrukeravdeling, Bob Muglia, bekreftet at .Net My Services vil leveres mot en beskjeden årsavgift, supplert med tilleggsavgifter basert på hvilke tjenester som nyttes og hvor intens bruken er. My Services vil kreve bruke av Microsofts digitale legitimasjon Passport. Muglia bekreftet at salg av tilgang til My Services til bedrifter som har tjenester å tilby, også er en del av forretningsmodellen for denne tjenesten. Tilgangen skal være rimelig. Det ble ikke sagt noe om forholdet mellom deltakende bedrifter og tilgang til opplysninger i Passport-databasene, der man antar at svært interessante kundeopplysninger vil hope seg opp.

Merk at .Net My Services er den nye betegnelsen på det som tidligere ble luftet som "Hailstorm". Det er et viktig poeng for Microsoft at de samme tjenestene skal være tilgjengelige for brukerne uansett om de kopler seg til nettet over PC, hånd-PC eller avansert mobiltelefon. Det følger av dette poenget at betalingen for tjenesten må skje til den som står for den, og ikke den teleoperatøren som oppretter forbindelsen. Muglia sa på briefingen at folk betaler for telefon og TV, og at de vil være villige til å betale også for web-formidlede tjenester.

Noen .Net My Services-tjenester vil være gratis. Det skal for eksempel ikke koste noe å skaffe seg digital legitimasjon, sjekke om bestemte personer er koplet opp mot tjenesten - viktig for "chat"-tjenester" - eller gi kunder korte beskjeder gjennom varslingstjenesten .Net Alerts. Denne er en slags universell meldingstjeneste, som sørger for at beskjeden havner på den av kundens apparater som er koplet til nettet, det være seg PC, hånd-PC eller mobiltelefon. .Net Alert skal gjelde øyeblikksinformasjon om aksjekurser, værmelding, flyforsinkelser, skreddersydde nyheter med mer.

Andre tjenester vil leveres mot betaling. Det gjelder for eksempel .Net-lagring av digitale dokumenter, og tilgang til kontaktlister, avtalebok og e-post, igjen helt uavhengig av klienten man bruker i øyeblikket til å kople seg opp mot .Net My Services. Dette kan tolkes som en slags .Net Outlook. Allerede i dag har Microsoft innført en ordning der hotmailbrukere som trenger ekstra lagerplass for sin e-post, må betale for det.

Microsoft Passport skal i dag ha 120 millioner aktive brukere. Det sier seg selv at dersom disse skal opp på det tjenestenivået som Microsoft forespeiler seg, må selskapet satse på å bygge ut sin datasentral. Muglia bekreftet at en ny sentral for .Net My Services er under bygging. Testfasen vil innledes i løpet av annet kvartal neste år, og sentralen vil settes i produksjon i fjerde kvartal 2002.

Utviklerpakken Visual Studio.Net er i dag i en framskreden betaversjon. Den vil slippes i en endelig utgave innen årsskiftet. Microsoft bekrefter at tredjepartsutvidelser vil gjøre over et tjuetalls programmeringsspråk tilgjengelig, også blant annet Perl, Cobol og Java.

I tillegg kommer spesielle utviklerpakker for .Net My Services og .Net Alerts. Disse vil være på tre nivåer, for henholdsvis enkle, vanlige og avanserte behov, og skal prises beskjedent.

2,5 millioner utviklere skal være i gang med å prøve ut Visual Studio.Net og .Net Framework. Begrensningene i betalisensen mot å sette utviklede prøveapplikasjoner i produksjon ble opphevet i juni i år. Ifølge Microsoft har over 5.000 kunder lagt ut applikasjoner, blant dem Credit Suisse First Boston, Marks & Spenser, Pacific Life og Telenor.

Til toppen