Slik ville Microsoft holde Sun unna WS-I

Interne Microsoft-dokumenter viser at ledelsen ville holde Sun unna "foo", kode for den nye webtjenesteforeningen WS-I.

Interne Microsoft-dokumenter viser at ledelsen ville holde Sun unna "foo", kode for den nye webtjenesteforeningen WS-I.

Under høringen i delstatenes utvidede søksmål mot Microsoft, er det kommet fram materiale som støtter oppfatningen om at Microsoft prøver å hindre Sun fra å få innflytelse i webtjenesteforeningen WS-I utover det vanlig medlemskap innebærer.

Les også

Materialet består av e-postmeldinger og avhør av ulike ledere innen Microsoft. De viser at WS-I ble rutinemessig referert til som "foo", og at Sun skulle holdes unna "foo".

I en melding til flere Microsoft-ledere fra .Net-strateg Charles Fitzgerald heter det: "Vi mottok ettertrykkelige tilbakemeldinger fra dere at foo skulle gjøres teknisk uspiselig for Sun. Foo gir oss dekke for både de facto implementering, støtte og vår neste serie av standarder på dette området."

Bill Gates svarte blant annet slik: "Jeg kan leve med dette dersom posisjoneringen kommer klart ut til vår fordel... spesielt ved at Sun ikke gjøres til initiativtaker, kunngjører eller grundlegger."


I sin skriftlige vitneredegjørelse til høringen uttrykte Microsofts toppsjef Steve Ballmer seg noe mer diplomatisk: "Vi og IBM... ville forsikre oss at arbeidet gjennom WS-I virkelig skulle være åpent for mange operativsystemer, mange programmeringsspråk og så videre... Vi forventet ikke at Sun skulle stille seg entusiastisk til dette siden de helst ser at hele verden skrives i Java." (Microsoft fant det opportunt å trekke Ballmer som muntlig vitne under høringen. Hans skriftlige redegjørelse ble likevel vedlagt saksdokumentene.)

En talsperson for Microsoft sier til Computer Business Review at e-postene er tatt ut av sin sammenheng og beviser ikke påstanden om noen kampanje mot Sun. Til samme avis sier en talsperson for Sun at meldingene bekrefter det Sun har påstått i flere måneder.

ZDNet har ikke vært i stand til å få kommentarer fra verken Microsoft eller Sun, men siterer en Microsofter på at man nå er villig til å se nærmere på et kompromissforslag fra IBM. Dette forslaget går ut på å utvide WS-I-styret med to personer som velges av og blant de vanlige medlemmene. Sun har sagt de gjerne går inn for dette.

Les også

Det er stor bekymring i bransjen for at den langvarige feiden mellom Sun og Microsoft skal undergrave den lovende teknologien webtjenester. Jon Øyvind Eriksen, daglig leder i Mogul Technology, det eneste norske medlemmet av WS-I, sier til digi.no at Mogul vil støtte Suns kandidatur i den kommende avstemningen.

- Vi forventer at Sun får et flertall av stemmene. Den eneste aktøren som kan hindre dette er Microsoft.

Eriksen mener styremedlemskap for Sun vil fjerne en del av usikkerheten rundt webtjenester hos virksomheter som planlegger nye IT-løsninger.

- Jeg vil derfor oppfordre Microsoft til å godta at Sun går inn i styret i WS-I. Jeg tror at også Microsoft kommer til å tjene på at Web Services får full støtte allerede nå, siden Microsoft er en av ganske få leverandører som har god en plattform for å utvikle Web Service-applikasjoner.

Til toppen