Slik virker Indite:

Slik virker Indite:

Indite 1

Man logger seg på Indite med en vanlig nettleser når man skal lage Indite-dokumenter. Inne er dette hovedmenyen. Velger man "Dokumentvisning" kan man redigere eksisterende dokumenter eller skape nye dokumenter.

Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.

Indite 2

Indite-systemet lar deg lagre og åpne dokumenter som om du jobbet lokalt, men alt skjer altså via en nettleser og filene ligger på bedriften eller servern til Intellexis.


Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.

Indite 3

Når man skal lage et Indite-dokument lager man først inndelingen, som kalles noder. En node vises som en boks med en tittel og en kort forklaring på hva som ligger i denne delen av dokumentet. Nodene kan fritt formes og stables for å signalisere om noen hører sammen eller om noen er en under-del til noe annet.


Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.

Indite 4

Etterpå kan man så importere tekst, grafikk, animasjoner og video man har skapt til Indite og legge dem inn i de forskjellige delene av dokumentet. Den rosa noden er nå den valgte og man jobber med dokumentet som vises under. Dette er også slik det vises frem, men da mangler man redigeringsmulighetene. Eksempelet som her vises forklarer med en rekke forskjellige historier og under-seksjoner hvordan et barnehage-ekspriment i Kristiansand har fungert så godt.


Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.

Indite 5

Indite har et komplett system for rettighetsstyring som lar administrator styre hvem som får lov til å se på og redigere hva.


Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.

Til toppen