Slik vurderer du flytting til India

"Alle" skal flytte IT-jobber til India, men faremomentene er mange, påpeker Gartner. Her er listen:

"Alle" skal flytte IT-jobber til India, men faremomentene er mange, påpeker Gartner. Her er listen:

Veldige mange store IT-selskaper og kunder vurderer å flytte IT-jobber til India eller andre lavkost-land. Lavere lønninger er forlokkende, men en flytting kan medføre mange skjulte kostnader som gjør at regnestykke ikke går opp, påpeker analyseselskapet Gartner.

Hvert selskap bør analysere sine behov og svakheter før de bestemmer seg for tjenesteutsetting til lavkostland er den beste løsningen, mener analyseselskapet. I en fersk rapport har selskapet laget en liste over de viktigste momenter en analyse bør inneholde.

Her er Gartners sjekkliste:

Kostnader: Vurder den totale kostnaden ved prosjektet, inkludert personell, infrastruktur, telekommunikasjon, programvarelisenser, reise, kostnader knyttet til risiko og ulikheter i produktivitet, samt ledelses-kostnader.

Kvalitet: Innse at kvalitet er avgjørende for hvorvidt det vil lønne seg å sette ut tjenester.

Prosesskapasitet: Undersøk om alle prosesser mellom de ulike områdene kan integreres.

Beskyttelse av menneskelig- og bedriftsmessig kapital: Beskytt verdifulle kunnskaper selskapet har, inkludert menneskene som jobber der. Pass på at du sikrer at kritisk kunnskap holdes innen selskapet.

Tilgjengelighet av mennesker: Få oversikt over antall arbeidere tilgjengelig i det aktuelle landet, landets evne til å utdanne kvalifisert personell, samt dybden og bredden i kvalifikasjonene på de som er tilgjengelige.

    Les også:

Kunnskaper om lokalt næringsliv og kultur: Vurder likheter og ulikheter i kulturell- og forretningsmessig praksis mellom ditt eget land og lavkostlandet. Noen kulturer krever en større grad av samarbeid og ledelse enn andre.

Risiko: Undersøk risiko i forhold til hva selskapet kan få igjen for en investering utenlands. En velbalansert beslutning bør veie kostnadsbesparelser mot risiko. Sørg for at risikoen matcher den generelle riskoprofilen i selskapet.

Forhold til dagens ansatte: Innse at dagens ansatte kan se på en tjenesteutsetting til utlandet som en trussel mot deres egne interesser. Lag planer for å håndtere dette problemet.

Til toppen