Slippdato for Windows 2000 endelig fastsatt

Etter måneders utsettelse har Microsoft endelig angitt en spesifikk dato for når du kan kjøpe og installere Windows 2000 på din PC.

Etter måneders utsettelse har Microsoft endelig angitt en spesifikk dato for når du kan kjøpe og installere Windows 2000 på din PC.

Microsoft har så langt unnlatt å love leveranse av Windows 2000 på noen spesiell dato. Siste informasjon som lakk ut fra Redmond, Washington, var "i løpet av februar". Nå har imidlertid Microsoft endelig offentliggjort slippdato: 17. februar.

Denne datoen er for sluttkunder. Allerede i desember vil PC-produsentene motta produktet på CD-ROM, slik at løftet om å levere Windows 2000 i løpet av 1999 innfris, teknisk sett i det minste.

Prising og markedskampanjer offentliggjøres på Comdex Fall '99.

Føljetongen om Win2000-leveringene:


Til toppen