IT-NORGE

Sliter med å hente gevinst fra IT-prosjekter

Devoteam daVinci har undersøkt hva norske bedrifter faktisk har igjen for IT-satsingen.

7. okt. 2010 - 12:16

På oppdrag fra konsulentselskapet Devoteam daVinci har Synovate gjennomført en undersøkelse blant 200 beslutningstakere i offentlig og privat sektor som har vært med på IT-prosjekter de siste tre årene.

Ifølge administrerende direktør Odd Arild Lehne i Devoteam daVinci er resultatene fra undersøkelsen nedslående.

– Undersøkelsen bekrefter at norske virksomheter sliter med å hente ut gevinster fra teknologiprosjekter, sier Lehne.

Han nevner tre hovedårsaker: manglende planer, manglende ressurser og for optimistiske målsettinger.

Undersøkelsen avdekker at opp mot fire av ti prosjekter mangler planer og mål for gevinstrealisering. Av dem som legger planer for gevinstrealisering, er det bare to av ti som følger opp eller evaluerer planene og holder framdriften i prosjektet.

I en kommentar til undersøkelsen sier direktør for næringsutvikling i bransjeorganisasjonen IKT-Norge, Fredrik Syversen, at IT-prosjekter «altfor ofte» skyves over på IT-avdelingen uten at ledelsen i organisasjonen har tatt innover seg de organisasjonsmessige endringene som er vilkåret for at prosjektet skal gi gevinst. Han mener tendensen til å glemme brukerne er spesielt sterk innen det offentlige.

– Vi er opptatt av å formidle at samfunnsgevinstene i offentlige prosjekter må være mer styrende, og at brukerne må mer i fokus. Gevinster for sluttbrukerne bør være det samme i private virksomheter, sier Syversen.

Lehne oppfatter et klart skille mellom hvordan IT-prosjekter håndteres i henholdsvis offentlig og privat sektor.

– Generelt kan man si at privat sektor setter for ambisiøse gevinstmål, mens det offentlige setter av altfor lite ressurser i prosjektene til gevinstrealisering. Det handler om at ingen har fått i oppgave å utarbeide slike planer, at prosjektgruppa ikke har hatt kapasitet til annet enn å gjennomføre prosjektet og at det settes av for lite ressurser i linjen til å hente ut gevinstene.

Lehne gir likevel uttrykk for en viss optimisme, og sier han ser et stort potensial i både privat og offentlig sektor.

– Vi forventer at fokuset på gevinster og effekter vil øke betydelig i årene som kommer, og at det i mye større utstrekning vil bli krevd konkrete og målbare resultater av investeringene. Dette vil medføre et behov for ytterligere profesjonalisering av prosjektgjennomføring, både hos kunde og leverandør, avslutter han.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.