Sliter med ny salgsstrategi

Novell måtte også i andre fiskale kvartal svelge et tap på 0,04 USD per aksje. Administrerende direktør for Novell i Norge sier det dårlige resultatet skyldes at salget kanaliseres om fra OEM-kunder til mer direkte lisensiering.

Novell måtte også i andre fiskale kvartal svelge et tap på 0,04 USD per aksje. Administrerende direktør for Novell i Norge sier det dårlige resultatet skyldes at salget kanaliseres om fra OEM-kunder til mer direkte lisensiering.

Novell reduserte underskuddet noe i andre fiskale kvartal til 0,04 USD per aksje. Selskapet hadde en omsetning i perioden på 273 millioner USD i forhold til 188 millioner USD for samme periode ifjor. Underskuddet har ført til at selskapet vil redusere staben med 18 prosent, hvilket tilsvarer omtrent 1000 ansatte.

- Underskuddet skyldes i første rekke at salgsstrategien er lagt om. Fra å basere oss på OEM kunder går vi nå inn for mer direkte lisensiering, sier administrerende direktør Tor Østensen i Novell til digi. Selv om selskapet går dårlig internasjonalt er resultatene i Norge tilfredsstillende, sier han.

- Vi har levd opp til våre budsjetter. På norsk nivå har vi et positivt resultat, sier Østensen, og legger til at den norske virksomheten ikke vil bli berørt av de globale nedskjæringene. Spesielt godt har den norske virksomheten gjort det på GroupWice og ManageWice produktene.

Ved siden av å legge om salgsstrategien har Novell også inngått allianser med sentrale aktører for å komplettere egne produkter. Dette er en tendens Østensen tror er typisk for utviklingen i bransjen generelt.

- Vi samarbeider med mange store selskaper som vi føler har noe å tilføre oss. At ulike selskaper lager moduler til en komplett løsning tror jeg vil bli mer og mer utbredt, sier Østensen, som ikke er redd for at Microsoft etterhvert vil spise seg til monopolmakt også på nettverksprodukter.

- Jeg tror det alltid vil være viktig for kundene å kunne velge mellom flere alternativer, avslutter Østensen

Til toppen