Slites mellom direktesalg og videresalg

Komplett-sjef Eric Sandtrø tror på en fortsatt vekst, men mest til sluttkunder.

Komplett-sjef Eric Sandtrø tror på en fortsatt vekst, men mest til sluttkunder.

Til tross for resultatvarsel i fjerde kvartal, budsjetter børskometen Komplett.no, tidligere Norkom, med 20 prosent vekst. Daglig leder Eric Sandtrø i Komplett har tidligere tillagt utflating av salget til norske dataforhandlere som en mulig forklaring til lavere vekst enn forventet i fjerde kvartal.

For Komplett.no selger ikke bare direkte til kunder, selskapet fungerer også som distributør overfor en rekke forhandlere.

- Dette kan være én årsak, men også mangel på flatskjermer og at julesalget skjer senere, spiller inn, sier Sandtrø til digi.no.

En av de mulige forklaringene på fallet i salget hos forhandlerne til Komplett.no kan være det klassiske direktesalgproblemet svært mange IT-selskaper sliter med.

Sandtrø ser på forhandlere og sluttbrukere som to forskjellige enheter som begge skal vokse framover. Komplett forventer 20 prosent langsiktig vekst.

Komplett.no omsatte for rundt 1,7 milliarder kroner i fjor. To tredjedeler av salget er direkte salg til sluttbrukere, mens resten er salg til forhandlere (som så selger videre til sine sluttkunder). Mange av disse forhandlerne har også nettbutikker. Oppgraderingsprodukter, harddisk, minne, DVD og MP3 spillere, prosjektorer, skrivere og skjerm er typiske produkter som omsettes gjennom nettbutikken.

Komplett.no forholder seg til et stort forhandlerapparat med 1500 aktive innen oppgraderingsmarkedet, lokale dataforhandlere og større nettbutikker.

- I prinsippet opererer vi og våre forhandlere med et potensial på 30.000 konkurrenter. Gjennom nett kan du like gjerne kjøpe PC-komponenter internasjonalt, som fra den nærmeste dagligvarebutikk, bensinstasjon, Elkjøp eller Expert, forteller Sandtrø.

Flesteparten av forhandlerne er små og mellomstore som har mange konkurrerter, blant annet Komplett.no selv. Komplett.no-forhandlere har tidligere påstått overfor digi.no at Komplett.no på en del varer tar samme pris av både sine sluttkunder og sine forhandlerne.

Når forhandlerne skal ha en fortjeneste, må de legge på prisene og blir dyrere enn Komplett.no.

Disse påstandene vil ikke Sandtrø kommentere og vil av forretningsmessige hensyn ikke konkretise betingelsene Komplett.no gir sine forhandlere. For disse varierer trolig blant etter omsetningsvolum.

- Vi har hele tiden hatt en åpen policy om våre salgskanaler og ønsker å beholde begge deler, både sluttbrukere og forhandlere. Fordelen med å selge gjennom forhandlere, er at de kan tilby et bredere sortiment og bistå med support, sier Sandtrø.

Sandtrø innrømmer likevel at det vil være en naturlig utvikling av sluttbrukere utgjør større del av salget, både som følge av lavere priser og en raskere logistikk.

Til toppen