Slo av server med påstått risiko i Tietoevry-produkt – leverandøren har en annen forklaring

Nittedal kommune har skrudd av serveren, men hvorfor? IT-leverandøren peker på en helt annen årsak enn den politikerne i kommunen fikk servert.

Slo av server med påstått risiko i Tietoevry-produkt – leverandøren har en annen forklaring
Nittedal kommune oppgir sikkerhetsrisiko som årsak til at de har tatt ned en server. Beskjeden som gikk ut til politikerne er at risikoen ligger i produktet til Tietoevry, men det tilbakeviser leverandøren. Illustrasjonsfoto: Tore Meek, NTB

Nittedal kommune sendte på tirsdag ut en epost til alle sine folkevalgte, om funn av en sikkerhetsrisiko i programvaren 360° Emeetings.