Sløser milliarder uten efaktura

Staten kan spare enorme beløp, ifølge ferske beregninger.

Sløser milliarder uten efaktura
(Bilde: digi.no)

Staten kan spare enorme beløp, ifølge ferske beregninger.

Offentlig forvaltning kjøper varer og tjenester for 272 milliarder kroner hvert år. Samtidig sløses enorme beløp på utdatert papirfakturering.

Dette kan løses ved å ta riktig IT-medisin.

Regjeringen har gjennom ferske beregninger kommet frem til at milliardbeløp kan spares inn hvis offentlig sektor tar i bruk elektronisk faktura.

Staten kan spare over én milliard kroner på efaktura over en 10-årsperiode. Beløpet blir enda større dersom man legger til fakturahåndteringen i kommunene, men dette er det ikke gjort beregninger på.

Det går frem av stortingsmeldigen «Det gode innkjøp» som fornyingsminister Heidi Grande Røys legger frem i dag.

Privat sektor vil også tjene på dette. Ifølge meldingen er det rundt 200 millioner kroner å spare for næringslivet i samme tiårs-periode.

Gigantgevinsten gjør at regjeringen nå velger å pålegge alle offentlige virksomheter å ta i bruk samme standard for elektroniske fakturaer.

Forbedringspotensialet ved å ta i bruk IT-løsninger er som kjent skyhøyt.

- Vi ser til stadighet at reglene brytes, og at kommuner og statlige virksomheter håndterer sine innkjøp på en uprofesjonell måte. Dette er ikke god samfunnsøkonomi og svekker tilliten til offentlig forvaltning. Derfor har det vært nødvendig med en helhetlig tilnærming hvor vi har gått grundig inn i hvordan innkjøpene blir gjennomført, sier Grande Røys i en pressemelding.

Ifølge fornyingsdepartementet vil statlig forvaltning og helseforetak påkreves å ta imot slike fakturaer innen 1. juli 2011, mens myndighetene tar sikte på at leverandører til staten kan vente ett år lengre før også de må levere elektronisk.

Bedrifter som ikke har egen elektronisk løsning for å sende eller motta elektronisk faktura vil få anledning til dette gjennom en egen webportal som regjeringen planlegger å etablere.

    Les også:

Til toppen