Sløve banker kan føre til massesvindel

Enkelte banker veksler inn sjekker uten å kontrollere med utstederbanken. Dette kan fort bli dyrt.

Enkelte banker veksler inn sjekker uten å kontrollere med utstederbanken. Dette kan fort bli dyrt.

DnB NOR har det siste halvannet året sett en økning i utenlandske sjekker uten dekning som er forsøkt innløst i bankens rundt 190 filialer.

Nå slår Økokrim alarm, som har sett at nettsvindel har eksplodert de siste ukene. Aftenposten omtaler i dag et eksempel om en ung mann som så vidt unngikk å bli svindlet for 23.000 kroner.

Martin Karlstad forsøkte å selge sin mopedbil gjennom Finn.no til 45.000 kroner. Karlstad får deretter en kjøper som aksepterer prisen. Han får tilsendt en sjekk fra England på nær 68.000 kroner utstedt av den velrennomerte banken NatWest.

Deretter blir han bedt om å overføre det overskytende beløpet, rundt 23.000 kroner til en dollarkonto eid av shippingselskapet i Nicaragua. Transaksjonen skulle skje gjennom det internasjonale pengeoverføringssystemet Western Union.

Karlstad ante ugler i mosen, og kontaktet banken for å høre om de hadde fått pengene fra utstederbanken. Banken bekreftet at det ikke hadde mottatt noen beløp og fant ut at sjekken var falsk. Pengene ble da trukket tilbake fra kontoen.

Til toppen