Slurver med sikkerheten på mobiler

Bedrifts-hemmeligheter er lett tilgjengelig på norske lederes mobiltelefoner, viser undersøkelse.

Slurver med sikkerheten på mobiler

Bedrifts-hemmeligheter er lett tilgjengelig på norske lederes mobiltelefoner, viser undersøkelse.

ErgoGroup har i samarbeid med Norstat gjennomført en undersøkelse blant bedriftsledere i Norge og Sverige rundt "fremtidens kontor".

200 bedriftsledere i Norge, og like mange i Sverige ble intervjuet om blant annet epost på mobilen.

En av hovedfunnene i undersøkelsen er at mobilvanene bryter med gode sikkerhetsvaner.

Av de spurte bedriftslederne svarer 26 prosent at de ansatte kan laste ned forretningskritisk informasjon på sin mobil. Totalt 62 prosent sier dette ikke er mulig, mens 12 prosent ikke har kjennskap til om de ansatte har slike muligheter.

Blant de som tillater e-post med forretningskritisk informasjon på mobiltelefoner viser undersøkelsen at hele 3 av 4 ikke har, eller vet om de har noe sikkerhetssystem tilknyttet de ansattes mobil.

Ola Hugo Jordhøy i ergoGroup.
Ola Hugo Jordhøy i ergoGroup.

– De samme sikkerhetskravene bør gjelde for mobiltelefoner som for PC-er. At informasjon på telefonen kan fjernslettes dersom telefonen kommer på avveie, er et minstekrav. I følge undersøkelsen har kun 3 prosent av norske bedrifter en slik løsning i dag. Sverige er det til sammenligning dobbelt så mange, sier Ola Hugo Jordhøy, ansvarlig for mobilitetstjenester i ErgoGroup.

Han er skeptisk til kombinasjonen av bedriftssensitiv e-post og fraværende sikkerhet.

– Svært mange mottar e-post med dokumenter på sin mobil og oppbevarer dermed forretningssensitive opplysninger på et lite sikret medium som er lett å miste, sier Jordhøy.

Undersøkelsen viser at 44 prosent av norske virksomheter deler arbeidsdokumenter primært på e-post, på tross av at systemer for dokumenthåndtering er på stor fremmarsj. Til sammenligning svarer bare 30 prosent av bedriftslederne i vårt naboland Sverige at informasjonsdelingen foregår på e-post.

– Det ligger en sikkerhetsrisiko i å jobbe så mye via e-post som vi gjør i Norge, sier Jordhøy.

Til toppen