Slutt for norsk mobilprodusent etter fire måneder

Styret i Magcom besluttet på et styremøte torsdag 2. august å stanse videre produksjon og salg av telefonen. Arbeidet med refinansiering av selskapet har så langt ikke lykkes, skriver selskapet i en pressemelding.

Styret i Magcom besluttet på et styremøte torsdag 2. august å stanse videre produksjon og salg av telefonen. Arbeidet med refinansiering av selskapet har så langt ikke lykkes, skriver selskapet i en pressemelding.

Magcom har i ettermiddag sendt ut en pressemelding hvor de skriver at det er slutt med produksjonen i Norge.

Etter lang tids ventetid og hype, kom telefonen endelig på markedet 26. mars. I dag, drøyt fire måneder senere, er det slutt på drømmen om å bli det norske svaret på Nokia og Ericsson

Ifølge en pressemelding ønsker de største eierne å videreføre Magcom som et rent programvareselskap med redusert stab. Dette forutsetter en frivillig løsning mellom aksjonærer og kreditorer i selskapet.

Tidligere i sommer innførte selskapet betalingsstopp overfor kreditorer.

Selskapet har arbeidet mot potensielle investorer, foreløpig uten resultat. Eventuelle løsninger kan ikke ventes før tidligst i oktober/november.

- Styret er opptatt av å opptre ansvarlig overfor sine samarbeidspartnere og leverandører, og velger en løsning med betydelig restrukturering av selskapet fremfor å pådra seg nye kostnader gjennom fortsatt drift og produksjon.

Diskusjoner med potensielle strategiske allianser vil fortsette, sier styreformann Harald Norvik.

- Eierne får stadige bekreftelser fra inn- og utland på at telefonen faktisk er et godt produkt. Bransjen er imidlertid inne i en dramatisk restrukturering, finansmarkedet har vært mot oss, og produksjonsproblemer i oppstarten har fått store konsekvenser for lanseringen. Derfor finner de største eierne det nå mest forsvarlig å drive videre i en annen form, sier Norvik videre i pressemeldingen.

16 av 24 ansatte sies opp, mens de resterende tar fatt på arbeidet med å omgjøre selskapet til et rent programvarehus. Videre drift forutsetter aksept fra alle selskapets kreditorer, som vil få tilbud om å konvertere sine krav i aksjer i selskapet.

På styremøtet torsdag gav Lars Øberg, som har vært innleid som daglig leder siden 1. mars, beskjed om at han ikke ønsker å forlenge sin management-avtale. Finansdirektør Henning Stene er konstituert som ny daglig leder.

- En forutsetning for at de største eierne vil tilføre selskapet ny kapital, er at denne går til ny aktivitet og ikke til dekning av eksisterende kreditorer. Vi håper derfor at alle kreditorer er villig til å gi oss en ny mulighet til å lykkes, samtidig som de får muligheten til å være med som eiere i selskapet. Hvis en eller flere ikke ønsker det, er det kroken på døra, sier Stene.

Les også denne analysen: Magcom dødsdømt fra start
Til toppen