BEDRIFTSTEKNOLOGI

Slutt på at industri-IT lever sitt eget liv

Hands og Wonderware kan dele informasjon i sanntid mellom ERP og IT-systemer for prosessindustrien.

Salgssjef Truls Berntsen i Hands har et prosjekt han mener kan bidra til en storstilt effektivisering og modernisering av norsk prosessindustri: integrasjon mellom ERP-systemer og IT-systemene som styrer selve produksjonen. Han har erfaring fra både Microsofts ERP-systemer og produksjonssystemene til Wonderware, og mener 70 prosent av norske produksjonsbedrifter har nærmest ingen systematisk utveksling av informasjon mellom forretningsløsningene og produksjonsløsningene.

– I kjøttindustrien er man for eksempel helt henvist til muntlig kommunikasjon, eller bruke papir, sier Berntsen til digi.no.

I noen bedrifter, der man har arbeidet lenge med problemstillingen, er man derimot kommet langt, som i Tine.

– Det er behov for standardiserte løsninger, som kopler vanlige ERP-systemer direkte på utbredte løsninger i industrien, mener Berntsen. – Alle kan ikke utvikle skreddersydde løsninger. Og norsk industri må komme på et nytt effektiviseringsnivå, ellers vil den ikke overleve.

Berntsen mener mange på forretningssiden er i villrede med hva som faktisk menes med å integrere ERP or produksjons-IT.

– Mange tror de har det allerede, fordi de ser på plansjene til dem som selger ERP, at der er «produksjon» på plass, på samme måte som «lagerstyring». Men dette er feil, fordi plansjene dekker over at ERP-systemet ikke forholder seg til sanntidsdata fra produksjonssystemet, men til en simulering. Er man i ERP-systemet har man ingen mulighet til å gripe direkte inn i selve produksjonen.

Poenget er altså at selv moderne industri, med automatisert og IT-drevet produksjon, skjer løpende endringer fortsatt etter erfaring og magefølelse, og ikke etter analyser av faktiske data. I stedet for å finne ut konkret hvilke av de mulige inngrepene som er best tilpasset markedet og den aktuelle situasjonen i forsyningskjeden, tar man det på gefühlen.

– Det tar rett og slett for lang tid å hente ut faktiske data og analysere hva ulike endringer i produksjonen vil føre til. Derfor gjør man det ikke. Beslutninger må tas fort.

Det integrasjonen muliggjør, ifølge Berntsen, er at produksjonen kan planlegges og tilrettelegges fra ERP-siden. Den som tar i mot en ordre, kan straks se hva slags leveringsdato som er realistisk. En annen fordel er at i tilfelle avbrudd, så kan man rask legge om produksjonsplanene slik at følgene av avbruddet blir så små som mulig.

– Man kan avverge at varer ikke blir levert i tide på grunn av beslutninger tatt uten full overblikk over konsekvensene. Alle data og alle analyseverktøy ligger i det integrerte systemet.

Det Berntsen legger fram, er dette «løsningskonseptet for prosessindustrien». Konseptet presenteres for potensielle kunder i disse dager. Løsningen skal være ferdig for å vises innen 1. desember.

Løsningen er et samarbeid mellom flere aktører, med Berntsen som bindeledd.

– I Norge leverer Hands en bransjeløsning (ERP) som Fullscope har utviklet for prosessindustrien, basert på Microsoft Dynamics AX. Hands er alene i Norge om å være sertifisert på Microsoft ERP innen produksjon. Før jeg startet i Hands arbeidet jeg i Wonderware. De er en forretningsenhet i Invensys, og er en av verdens største leverandører av produksjons-IT.

Wonderware baserer alle sine systemer på Microsoft-teknologi.

Berntsen hadde med andre ord direkte erfaring med Microsoft-systemer for både ERP og produksjon.

– For cirka to år siden hadde jeg en diskusjon med Gill Garcia i Fullscope om å få til en integrasjon. Siden har Fullscope, Wonderware og Microsoft samarbeidet med Innovit og Profitbase om å utvikle den løsningen som jeg snakker om nå. Det er en meget god nyhet for alle som driver med produksjon.

Innovit er et konsulenthus spesialisert på nettopp integrasjon mellom forretnings- og produksjonssystem. Profitbase er en raskt voksende utvikler og leverandør av programvare for å bygge kuber og datavarehus.

Løsningen kan også bygges ut til andre produksjonsløsninger, slik denne skissen viser:

Noe av utfordringen med å lage integrerte løsninger med ERP og produksjon, er å hente ut de riktige dataene fra produksjonssystemet, forklarer Geir Nygaard og Stefan Haugseth fra Wonderware Norge.

– Data fra et produksjonssystem har alltid et tidsstempel, for eksempel temperatur på et gitt tidspunkt. Disse må bearbeides slik at ERP-systemet tilføres informasjon i sanntid, med nøkkeltall – KPI eller «key production indicators» – og avvik. Systemet må få beskjed på millisekundnivå om noe er på vei mot et avvik.

En viktig indikator kan være kvalitet. Kvalitet betyr at man må holde seg innenfor bestemte parametere: Avvik varsles, og må behandles etter klare regler. Kvalitetsvurderinger gjøres ikke lenger subjektivt, men hentes rett fra produksjonssystemet og inn i forretningssystemet.

Berntsen mener dette er svært viktig for at norsk industri skal kunne effektivisere selve produksjonen, og ikke bare henvise effektivisering til det som kan gjøres rundt ERP-systemet.

– Et viktig mål i moderne industri er OEE, for «overall equipment efficiency». Toyota er verdensledende i å utnytte sitt produksjonsutstyr effektivt, og har en OEE på rundt 85 prosent, målt objektivt. Norske industribedrifter ligger derimot typisk på under 30 prosent OEE. Da er målingene gjort manuelt. I praksis er det nok enda lavere.

Berntsens håp er altså at integrerte systemer skal gjøre det kurant å følge med på, og forbedre parametere som OEE.

    Les også:

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.