Slutt på gratis SMS via Sør-Afrika

Telenor Mobil har stanset distribusjonen av gratis SMS-meldinger som har foregått i stor stil, blant annet via en operatør i Sør-Afrika.

Telenor Mobil har stanset distribusjonen av gratis SMS-meldinger som har foregått i stor stil, blant annet via en operatør i Sør-Afrika.

Flere mobiloperatører har sluppet gjennom tekstmeldinger til både Telenor og Netcom uten at det foreligger samtrafikkavtale mellom operatørene. Dermed blir ikke kundene identifisert og tekstmeldingene slipper gratis gjennom.

- Dette er et smutthull som det er i vår – og andre operatørers – interesse å få tettet. Etter hvert som vi har gjort disse utenlandske operatørene oppmerksomme på problemet, har de reagert med å stenge ute trafikk for våre kunder, sier direktør i Telenor Mobil Knut Oppegaard.

- Vi har vært bekymret for at denne gratistrafikken kunne skape kapasitetsproblemer siden vi ikke har noen kontroll med omfanget, sier Oppegaard.

Siktemålet er at den enkelte operatør selv skal bestemme hvorvidt man ønsker å tilby gratis GSM-tekstmeldinger fra Internett. Telenor Mobil vil vurdere å åpne for gratis tekstmeldinger fra Internettsiden til egne mobilkunder.

Til toppen