Slutt på hjemme-PC-ordning i Sverige

Svenske myndigheter mener hjemme-PC-ordningen har utspilt sin rolle.

Svenske myndigheter mener hjemme-PC-ordningen har utspilt sin rolle.

Det svenske Statskontoret er et kontrollorgan underlagt regjeringen i Sverige, og tilsvarer tildels den norske Riksrevisjonen.

En pressemelding fra Statskontoret går ut på at det vil ha slutt på skattefritt lån til hjemme-PC-er ettersom det innebærer en overføring av kostnadsansvaret fra arbeidsgiver til stat og kommune.

Siden hjemme-PC-ordningen ble innført i 1998 har mellom 1,3 og 1,7 millioner PC-er blitt levert til ansatte for hjemmebruk.

Etter å ha utredet hjemme-PC-ordningen på oppdrag fra Regjeringen, anslår Statskontoret at den svenske stat og kommune taper inntekter på mellom åtte og tolv milliarder kroner per.

Statskontorets konklusjon er at hjemme-PC-ordningen har utspilt sin rolle og bør legges ned, skriver kontrollorganet.

Utredningen viser blant annet at over 80 prosent av PC-ene har gått til ansatte som allerede har PC hjemme eller ville kjøpt PC uavhengig av ordningen.

Statskontoret anbefaler at ordningen opphører fra og med 2006. For eksisterende avtaler foreslås overgangsordninger.

Til toppen