– Slutt på «klebrige klienter»

Aruba «ClientMatch» lover optimal ytelse også for tale og video i belastede WLAN.

– Slutt på «klebrige klienter»
Aruba, her representert med det nye 802.11ac-aksesspunktet 220 Series, lanserer teknologi der WLAN-et sikrer optimal opplevelse og roaming for alle klienter ved å overstyre klientene. Bilde:

Et selskap med spisskompetanse innen nettverk, Arista Networks – de lager flerlags svitsjer for programvaredefinerte nettverk, i konkurranse med Avaya, Brocade, Cisco, Dell, HP, Juniper og så videre – er i ferd med å innrede et nytt femetasjes bygg i Santa Clara i California for sine tusen ansatte.

I dette bygget skal all formidling av data, tale og video foregå trådløst, over det samme nettet, og brukerne skal alltid kunne velge pc, nettbrett eller smartmobil etter eget hode. Det trådløse nettet skal bæres av to nye løsninger fra Aruba: 75 aksesspunkter fra den nye 220 Series for gigabit WLAN etter den kommende standarden 802.11ac, kombinert med «ClientMatch» for å overstyre hvilke aksesspunkter en klient har kontakt med til enhver tid, med tanke på optimal ytelse og tjenestekvalitet for alle.

Arista regner med å ha det hele på plass til høsten. De er referansekunde for både aksesspunktene i 220 Series og ClientMatch. Aruba lover å gjøre begge kommersielt tilgjengelig i løpet av juni. Client Match vil leveres i den kommende 6.3-oppgraderingen av ArubaOS, og vil være gratis for Aruba-kunder med supportavtaler.

Aruba forklarer at ClientMatch skjærer gjennom ytelsesproblemer utløst av «klebrige klienter» i trådløse nett.

Løsningen på dette er å overvåke alle aksesspunkter og alle klienter sentralt, og overstyre klientenes egne valg av aksesspunkt, frekvens og kanal. Dette skjer uten agent eller tilleggsprogramvare på klienten, og uavhengig av hvilken plattform klienten kjøres på, det være seg iOS, Android, Windows, MacOS, Linux eller noe annet.

Det typiske for WLAN i dag er at det ikke finnes ordninger for å utnytte aksesspunktene mest mulig effektivt. En klient velger normalt aksesspunktet med det kraftigste signalet, uten hensyn til hvor mange andre klienter som konkurrerer om det samme signalet. Den tviholder på denne forbindelsen – «kleber seg til» – selv om den kunne fått bedre ytelse fra et annet og mindre belastet aksesspunkt med et svakere signal. Den vil ikke bytte aksesspunkt før tilknytningen blir helt håpløs. Dersom WLAN-et skal bære ikke bare surfing og filoverføring, men også applikasjoner som telefoni og video, blir situasjonen umulig.

Klebrige klienter («sticky clients») kan føre til at et gigabit trådløst nett oppfører seg som et eldre nett: Forbindelsen som oppleves av selv de nyeste klientene med det raskeste WLAN-et, er under pari.

Tre årsaker til klebrighet
Tre årsaksforhold gir klebrige klienter: Dårlige roaming-algoritmer i klienten, manglende overvåkning av interferens mellom radioforbindelsene, og konkurranse med eldre klienter som tar over hele kanaler. WLAN fungerer slik at hastigheten i en kanal justeres ned til den dårligste klienten. Det er som om saktegående kjøretøy fritt skulle kunne velge enhver fil i en motorvei: Til slutt kommer ingen raskere fram enn den som holder lavest fart.

ClientMatch lover å løse dette ved å gi WLAN-et kontroll over hvilke klienter som kopler seg til hvilke aksesspunkter, i hvilke kanaler og på hvilke frekvenser, samt ved å overstyre klientenes avgjørelser om roaming. En klient som tviholder på en 2,4 GHz-forbindelse, kan for eksempel overstyres og tvinges til å velge en raskere 5,0 GHz-forbindelse. Saktegående klienter kan samles i frekvenser og kanaler slik at andre frekvenser og kanaler frigjøres for raskere klienter. Det bygges lastbalansering inn i selve WLAN-et.

Dokumentasjon
I sine egne laboratorier har Aruba gjort forsøk som de mener kan reproduseres av andre, og som beviser at ClientMatch fungerer slik de beskriver. Forsøket er beskrevet i et ti siders dokument, Solving the Sticky Client Problem in Wireless LANs (pdf) der et nettverk basert på Aruba AP-135 aksesspunkter, med ClientMatch, sammenliknes med et tilsvarende nettverk basert på Cisco AP3602i. Forflytning av Samsung Galaxy nettbrett i Cisco-nettverket reduserte dataraten deres med 94 prosent, fra 6,8 megabit per sekund til 0,4 megabit per sekund. En tilsvarende forflytning i Aruba-nettverket med ClientMatch førte bare til en marginal reduksjon av en i utgangspunktet langt høyere datarate, fra 18 til 17 megabit per sekund. Uavhengig dokumentasjon finnes dog ikke.

Kryptert tale
En utfordring som ClientMatch ikke løser alene, er sikring av tjenestekvalitet for kryptert tale og video, slik man gjerne ønsker seg i bedriftsmiljøer: Det er uholdbart å innføre en løsning der alle interne telefonsamtaler kan avlyttes av uvedkommende. Alle løsninger for forent kommunikasjon og samhandling (UCC, «unified communications and collaboration») tilbyr følgelig kryptering. Problemet er at det da ikke er mulig for WLAN-et å skille ut disse anvendelsene og verne dem mot tap av datapakker.

Aruba sier de har løsninger for tjenestekvalitet for flere UCC-applikasjoner i store WLAN, og nevner spesielt samspillet med Microsoft Lync.

Overfor Lync løses utfordringen ved å utnytte et nytt programmeringsgrensesnitt som Microsoft har tilrettelagt, kalt «Lync Diagnostics API». Aruba kombinerer data fra dette API-et med data avgitt av nettverkovervåkningen. Kombinasjonen skal sikre korrekt prioritering av datastrømmer og raskere avdekking av feilkilder. Microsoft har publisert en uttalelse fra markedsføringssjefen for Lync, Jamie Stark, der han attesterer at løsningen virker etter hensikten.

Aruba har døpt denne egenskapen «Lync Visibility». Den er innlemmet i et tillegg til ArubaOS, kalt «Policy Enforcement Firewall» (PEF). Eksisterende PEF-kunder med supportavtaler får Lync Visibility gratis.