Slutt på peker med Microsoft «Shift»

Slutt på peker med Microsoft «Shift»

Microsoft forsker fram en teknikk for presis styring av små trykkskjermer, uten spesielle pekere.

Trykkfølsomme skjermer har vist seg å være et svært hensiktsmessig brukergrensesnitt på små dataskjermer. De fleste mobiltelefoner og PDA-er med trykkskjermer utstyres med spesielle pekeredskaper, formet som korte og spisse staver som skyves inn i apparatet når de ikke er i bruk. Det er ofte mulig å betjene skjermene med fingeren, men det gir ofte dårlig presisjon.

De små stavene er ikke bare kronglete å hente fram og bruke, de er dessuten lette å miste.

Et forskningsprosjekt i regi av Microsoft, døpt «Shift», tar sikte på å løse problemet ved å tilby større presisjon når man bruker fingeren til å betjenes små trykkskjermer.

Den grunnleggende ideen er at når fingeren legges på skjermen, kopieres det området som fingeren dekker, til et annet sted på skjermen. I det kopierte området vises en markør, i form av en rød gjennomsiktig kvadrat eller en matrise på ni små kvadrater, hvilket felt maskinen vil tolke at man har valgt. Uten å fjerne fingeren fra det opprinnelige området, kan man la den gli forsiktig på skjermoverflaten for å bevege markøren i det kopierte området nøyaktig dit man vil ha den, før man gir det lille støtet som bekrefter et valg, for eksempel i en meny eller i et kart.

Det kopierte området vises bare dersom området som fingeren dekker inneholder flere valgmuligheter. Teknologien er også lagt opp slik at det kopierte området vises på et hensiktsmessig sted, også dersom man har fingeren helt på kanten av skjermbildet.

I en forfinet versjon av teknikken, tenker man seg at det kopierte området kan forstørres noe: Dette er spesielt interessant i forhold til for eksempel kart, der det kan være viktig å skille mellom to svært nærliggende tjenester.

I denne rapporten presenteres både forskningen og resultatene fra en undersøkelse der forsøkspersoner fikk prøve teknologien (i pdf): Shift: A Technique for Operating Pen-Based Interfaces Using Touch.

Det er ikke opplyst noe om hvorvidt, eller eventuelt når, man kan vente «Shift» på markedet.

    Les også:

Til toppen