Slutt på standardkonkurransen

- Interoperabilitetsløftet betyr at Microsoft og Netscape skal bort fra å konkurrere om standarder, og heller kjempe om implementeringen av vedtatte standarder, sier Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge.

- Interoperabilitetsløftet betyr at Microsoft og Netscape skal bort fra å konkurrere om standarder, og heller kjempe om implementeringen av vedtatte standarder, sier Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge.

Microsoft, Netscape og World Wide Web Consortium (W3C) er blitt enige om en første formulering av WIP - Web Interoperability Pledge, eller løfte om interoperabilitet på web - skriver spaltisten Jesse Berst i ZDnets AnchorDesk.

Berst har en stor del av æren for at løftet er kommet i stand og representerer personlig forbrukerne i samtalene som ellers engasjerer Microsoft, Netscape og W3C.

Partene er enige om å dele interoperabilitetsløftet i to:

et for verktøyleverandører som Microsoft og Netscape, og et for web-utgivere. Den første formuleringen av løftet for verktøyleverandører lyder slik: I pledge to support recommended HTML tags as defined by W3C, and submit all extensions to HTML to W3C before shipping them. (Jeg lover å støtte anbefalte HTML-tagger slik de er definert av W3C, og å forelegge W3C alle utvidelser til HTML før jeg sender dem ut på markedet.)

Det er enighet om denne formuleringen.

Arbeidet går likevel videre. W3C har foreslått denne presiseringen: Web browsers developed by this organization implement the current HTML specification as found at http://www.w3.org/. We are members of the World Wide Web Consortium, and work within its processes for extending HTML, and in particular submit our proposed extensions to W3C prior to delivering them in our products. (Nettlesere utviklet av denne organisasjonen følger den gjeldende HTML-spesifikasjonen slik den er definert på http://www.w3.org/. Vi er medlem av World Wide Web Consortium, og arbeider innen dets saksbehandling for å utvide HTML. I det henseendet legger vi fram våre foreslåtte utvidelser for W3C før vi leverer dem ut i våre produkter.)

Den endelige formuleringen skal være klar 15. juli, skriver Berst.

- Det videre arbeidet for å utvikle HTML går hovedsakelig på to områder: dynamisk HTML og push-teknologi, sier Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge.

Dynamisk HTML går ut på å bruke tagger til å lage bevegelighet i websider og til andre oppgaver som i dag krever langt mer kompliserte framgangsmåter. I dag defineres skrifttype ved en tagg. I dynamisk HTML vil det være mulig å lage en tagg som får skriften til å vokse eller bevege seg på siden. Det vil også være mulig å dele en webside i flere lag, blant annet for å løse problemer knyttet til det å legge tekst over bilder.

Microsoft og Netscape har samarbeidet innen W3C om dynamisk HTML de siste seks månedene og er allerede langt på vei enige om de viktigste elementene. Milepæler på denne veien er:

  • felles støtte til W3C-anbefalingen om Cascading Style Sheets (CSS)
  • felles forfatterskap av spesifikasjonen for Positioning HTML Elements der blant annet lag på en webside og absolutt posisjonering av grafiske elementer muliggjøres
  • felles arbeid innen W3C for å definere Dynamic Object Model (DOM)

- Vi tror arbeidet med dynamisk HTML kan ha kommet tilstrekkelig langt i august, til at vi kan få det med i lanseringen av den nye nettlosen Internet Explorer 4.0, sier Seierstad.

Det vil bli langt vanskeligere å enes om en standard for push-teknologi. I sine støtteerklæringer til interoperabilitetsløftet, polemiserer partene mot hverandres push-løsninger. Microsofts John Ludwig ber Netscape "innstille sitt proprietære arbeid på Layers og Netscape Javascript og støtte CDF som den åpne og standardiserte måten å effektivt optimalisere push på." Netscapes Mike Homer sier at CDF er unødvendig, siden dette nye formatet representerer en ytterligere belastning på websidene, uten at det bidrar med noe som ikke kan løses av Netcaster (push-teknologien i Netscapes nye nettklient Communicator) med eksisterende HTML-tagger.

Heldigvis følger begge partene opp denne polemikken ved å understreke at de vil løse striden innenfor W3C, i tråd med interoperabilitetsløftet.

Det må til slutt understrekes at Netscape og Microsoft ikke vil gi opp web-teknologi som ikke hører inn under HTML, som Javascript og ActiveX. Men faren for at weben skulle splittes i to leire med hver sine løsninger, synes avverget.

- At Microsoft og Netscape er enige om å arbeide innenfor W3C for å komme fram til felles standarder, betyr at konkurransen heller vil dreie seg om hvordan våre ulike produkter implementerer standardene, slår Seierstad fast.

Til toppen