Slutt på trege LCD-skjermer

Responstiden for bildepunktene i helt vanlige LCD-skjermer er i ferd med å bli kraftig redusert.

Responstiden for bildepunktene i helt vanlige LCD-skjermer er i ferd med å bli kraftig redusert.

Blant de egenskapene ved dagens LCD-skjermer som brukerne gjerne setter minst pris på, er forsinkelsen som oppstår bildepunktene på skjermen skal tennes eller slukkes. Når bildet på skjermen endres hurtig, betyr denne forsinkelsen av skjermbildet blir preget av noe som kan minne om skygger av det foregående bildet, noe som på engelsk kalles "ghosting". Dette opplever mange som forstyrrende. Det er særlig spill og film som fører til at bildet på skjermen endres raskt. Ved vanlig kontorbruk er forsinkelsen vanligvis ikke merkbar.

Det som skal til for å løse problemet, er å utvikle LCD-skjermer med bildepunkter som har kortere responstid.

Både ViewSonic og BenQ vil ifølge Digitimes lansere 17-tommers LCD-skjermer for datamaskiner med en responstid på 8 ms i løpet av en måneds tid. Begge de to selskapene mener at skjermer med en slik responstid vil være det vanlige på markedet allerede i første kvartal av 2005. Mange skjermer som selges i dag har en responstid på 25 ms. Nå er skjermer med 12 eller 16 ms responstid i ferd med å bli vanlige, mens flere andre produsenter, blant annet Philips, planlegger skjermer med åtte millisekunders responstid i fjerde kvartal.

Det slutter dog ikke her. Ifølge japanske Nihon Kaizai Shimbun, som siteres av The Inquirer, skal Mitsubishi ha utviklet teknologi som ytterligere forbedrer responstiden. Ifølge kilder ved Mitsubishi skal metoden gi en responstid på ett millisekund når strømmen for bildepunktet skrus på, og fem millisekunder når strømmen skrus av.

Det er ikke kjent når metoden vil bli tatt i bruk i serieproduserte skjermer.

Til toppen