Slutt på utlån av ebøker

Forhandlingene strandet.

Slutt på utlån av ebøker
Papirboka vil råde i norske bibliotek i lang tid framover. Nå legges prøveordningene for utlån av e-bøker på hylla. Bilde:

Det er full stans i utlån av skjønnlitterære ebøker på Deichmanske bibliotek. Prøveordningene blir ikke forlenget, melder Aftenposten.

Årsaken er at forhandlingene mellom Bibliotekforeningen og Den norske Forleggerforeningen i går strandet. Det skjedde selv om partene langt på vei var blitt enige.

Bruddet er endelig og kommer etter nærmere et halvt års mislykkede forhandlinger. Dermed må landets ivrige utlånere forholde seg til den gode gamle papirboka framover.

- Vi var enige om 98,5 prosent, men vi må ha en løsning som er økonomisk fornuftig for rettighetshaverne, sier Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson til avisen.

Bibliotekforeningen ønsket seg samme ordning for ebøker som med papirtitler, altså at utgivelser eies til evig tid når de først er kjøpt inn. Videre ønsket de fjernlån, som lar publikum låne fra et hvilket som helst bibliotek i landet, hvis tittelen skulle være utleid lokalt.

Vi snakker om elektroniske filer her, og for Forleggerforeningen ble disse ønskene umulige å svelge. Einarsson sier til Aftenposten at hvert bibliotek enten må kjøpe nok lisenser for hver tittel de ønsker å låne ut, eller betale på annen måte hvis ebøker skal kunne tilbys av flere bibliotek.

Alternativt kunne de gå med på den danske modellen, der hver lisens tillater fire utlån. Blir det et femte må det kjøpes inn en ekstra lisens, poengterer han.

    Les også:

Les mer om: