Slutter i TV 2 etter profesjonell uenighet

TV 2s programredaktør direktør Finn H. Andreassen fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. Årsaken er uenighet med Kåre Valebrokk om TV-kanalens profil.

TV 2s programredaktør direktør Finn H. Andreassen fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. Årsaken er uenighet med Kåre Valebrokk om TV-kanalens profil.

Viseadministrerende- og programdirektør i TV 2, Finn H. Andreassen, fratrer sin stilling. Bakgrunnen for fratredelsen er en saklig og profesjonell uenighet mellom sjefredaktør Kåre Valebrokk og Andreassen om TV 2s profil, heter det i en pressemelding.

TV 2s ledelse har den siste tiden tatt en del beslutninger angående kanalens sendeskjema. I denne prosessen har Andreassen klart tilkjennegitt sitt syn og begrunnet dette internt. Andreassen er uenig i den strategien som er valgt. Dette er årsaken til partene er blitt enige om en fratredelse.

Partene ønsker å spille med åpne kort om betingelsene for fratredelsen. Andreassen får utbetalt 18 måneders lønn, disponerer firmabil i 6 måneder fra i dag og beholder ellers sin ordinære tjenestepensjon, som trer inn når han fyller 67 år.

Både Kåre Valebrokk og Finn H. Andreassen ønsker å formidle at de skilles som venner etter et halvt års samarbeid.

Til toppen