Sluttspurt for verdens største telefusjon

I dag presenterer EU-kommisjonens eksperter sin anbefaling i spørsmålet om WorldCom og MCI skal fusjonere eller ikke, for representanter fra 15 EU-nasjoner. Amerikanske justis og telemyndigheter har samarbeidet med EU-kommisjonen i fusjonsgranskningen.

I dag presenterer EU-kommisjonens eksperter sin anbefaling i spørsmålet om WorldCom og MCI skal fusjonere eller ikke, for representanter fra 15 EU-nasjoner. Amerikanske justis og telemyndigheter har samarbeidet med EU-kommisjonen i fusjonsgranskningen.

Det er ventet at EU-kommisjonen dag vil komme fram til sin endelige dom over den planlagte fusjonen mellom de to amerikanske telekomoperatørene WorldCom og MCI. Sist uke ble det klart at kommisjonen stilte visse vilkår for fusjonen.

Kilder i EU-kommisjonen sier til nyhetsbyrået Bloomberg, at kommisjonen opprinnelig gikk inn for å si nei til fusjonen, om ikke selskapene gikk med på justeringer. MCIs forslag til nedsalg var et direkte svar på kommisjonens holdning. Tidligere denne uken sa MCI seg villig til å gå enda lenger om det var nødvendig for å få aksept for fusjonen; nemlig salg av kundemassen på Internett, inkludert oppringte kunder. Ifølge Bloomberg vil EU i dag godkjenne fusjonen, på visse betingelser. Blant disse inngår klausuler som at MCI ikke skal forsøke å rekruttere tilbake de kundeforholdene som er solgt.

Fusjonen med WorldCom som overtakende selskap, verdsetter MCI til USD 40,2 milliarder, eller 51 cent per aksje. WorldCom kjøper 80 prosent med aksjer i eget selskap som betaling, mens British Telecom, som eier 20 prosent av MCI, mottar kontanter for sin aksjepost. WorldCom/MCI-fusjonen blir verdens største innenfor telekombransjen og en av de største alle bransjer sett under ett.

EU-kommisjonen har samarbeidet nært med amerikanske tele- og justismyndigheter i denne saken, og det er ventet at alle de statlige organene som skal godkjenne fusjonen vil ha sammenfallende syn, noe som betyr at en aksept fra EU også vil bane veien for en aksept fra USA.

Torsdag ble det klart at Cable & Wireless frafaller sitt søksmål mot MCI som ble framsatt fordi selskapet mente MCI ville gå tilbake på avtalen om salg av Internett-infrastruktur for USD 625 mill.

Til toppen