Sluttstrek for Apples patentkrig?

Drepende kjennelse avviser søksmål og motsøksmål mellom Apple og Google.

Sluttstrek for Apples patentkrig?
Android-baserte nettbrett og mobiltelefoner fra Motorola, utstilt på Mobile World congress i Barcelona i februar i år. En kjennelse i Chicago kan stanse de mange patentkrigene mellom Apple og Android-leverandører. Bilde: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images / All Over Press

En amerikansk dommer har endelig avvist en patentsak mellom Apple og Google-selskapet Motorola Mobility.

I kjennelsen stempler dommer Richard Posner ved en føderal domstol i Chicago krav og påstander i søksmål og motsøksmål mellom partene som urimelige og uholdbare.

Kommentarer fra juridisk hold (se for eksempel Apple Patent Ruling May Alter Tech Tactics) går ut på at kjennelsen langt på vei vil hindre deltakere i pågående patentkriger i mobilbransjen fra å kreve forføyninger for å stanse salget av konkurrerende produkter, slik blant annet Apple, Motorola og Samsung har gjort ved en rekke anledninger.

I tillegg til å hindre forføyninger, skaper kjennelsen også presedens for å avvise patentsøksmål med overdrevne eller svakt funderte erstatningskrav.

Kjennelsen er videre formulert slik at den gjør det umulig for både Apple og Motorola fra å ta opp igjen de samme påstandene og kravene i nye søksmål i andre amerikanske rettsinstanser. Den kan bare angripes gjennom anker. Verken Apple eller Motorola har kommentert hva de akter å gjøre videre.

Blir kjennelsen stående, vil Posner ha satt en definitiv stopp for patentkrigen mellom Apple på den ene siden, og Google og Motorola på andre. Langt på vei betyr kjennelsen at mobilplattformene iOS (Apple) og Android (Google) heretter må konkurrere på markedet, ikke i retten.

I den 38 sider lange kjennelsen skriver Posner at partene ikke har lagt fram tilstrekkelig bevismateriale til at saken kan prøves for retten.

Dette er drepende for både Apple og Motorola. Saken startet med at Motorola saksøkte Apple i oktober 2010, og ble straks møtt av et motsøksmål. Begge parter har siden deltatt i flere høringer med dommer Posner. Dommeren har ved flere anledninger, også i midlertidige kjennelser, slått fast at han vil avvise saken med mindre partene kan legge fram bedre bevis. Underveis har Posner avvist flere patentkrav fra begge parter.

I kjennelsen skriver Posner blant annet:

– Å antyde at Apple har tapt markedsandeler, varemerkeanseelse eller kundeanseelse som følge av Motorolas påståtte brudd på patentkravene som fortsatt hører til denne saken, er fri fantasi [«wild conjecture»].

Også Motorola fikk sitt pass grundig påskrevet. Posner trekker fram at Motorola offentlig har forpliktet seg til å lisensiere patentene som er nevnt i søksmålet mot Apple i samsvar med FRAND-avtalen, det vil si på vilkår som er «fornuftige, rimelige og ikke-diskriminerende» («fair, reasonable and non-discriminatory»). Da hører det ingen steds hjemme, ifølge dommeren, å nekte å lisensiere disse patentene til Apple på vilkår som er alt annet enn fornuftige og rimelige.

Posner argumenterte prinsipielt mot krav om at domstoler skal vedta å hindre salg av bestemte produkter, i tilfeller der det er åpenbart at salgsnekt vil ramme motparten hardt uten å skape tilsvarende bedre vilkår for saksøkeren.

– En forføyning som påfører motparten større kostnader enn den gir fordeler til saksøkeren, gagner ikke samfunnet.

Posner har rykte på seg for å være spesielt frittalende. Han er også senior foreleser ved den innflytelsesrike University of Chicago Law School.

Les mer om: