Sluttstrek for Teleklagenemnda

Teleklagenemnda har ikke fungert slik den skal, og vil bli erstattet av en ny nemnd fra nyttår.

Teleklagenemnda har ikke fungert slik den skal, og vil bli erstattet av en ny nemnd fra nyttår.

Teleklagenemnda behandler klager fra forbrukere som mener at teleoperatørene Telenor, NetCom eller Tele2 har krevd for stor betaling for trafikk eller faste avgifter over fast eller mobilt telefonnett.

Nå varsler Forbrukerrådet at Teleklagenemnda vil bli erstattet med en ny nemnd.

Det er forskriften til lov om elektronisk kommunikasjon som pålegger alle som leverer tjenester på telefon, mobil og Internett å inngå avtale om å delta i brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, for å sikre brukerens mulighet til å klage på slike tjenester.

Den nye Brukerklagenemnda for teletjenester skal behandle klager på kvalitet, fakturering og manglende tjenestetilbud.

I perioden fra 1. november til den nye brukerklagenemnda er på banen, trolig fra nyttår, må kundene sende sine klager direkte til Telenor, NetCom og Tele 2, det vil si til selskapet der de selv er kunde, opplyser seniorrådgiver Terje Sørensen i Forbrukerrådet.

Sørensen mener at forbrukerne vil få større muligheter til å få sine klager behandlet med den nye nemnda som har alle teletjenester med.

Brukerklagenemnda er etablert av Forbrukerrådet, Telenor, Tele2 og NetCom GSM.

– Forbrukerne vil nå få større muligheter til å få sine klager behandlet med den nye nemnda. Adgangen til slik behandlingen vil skje etter type tjeneste – og uten begrensninger for hvilken tilbyder man vil klage på, sier Sørensen.

Til toppen