Små bedrifter tjener på hjemme-PC

Hjemme-PC-ordninger er først og fremst assosiert med de største bedriftene. Men ordningene er så gode at også mindre selskap bør satse, mener norske skatteeksperter.

Hjemme-PC-ordninger er først og fremst assosiert med de største bedriftene. Men ordningene er så gode at også mindre selskap bør satse, mener norske skatteeksperter.

De norske ordningene er ikke på langt nær så gode som de svenske. Over kjølen har bedriftsanskaffelser av hjemme-PC-er til de ansatte gitt boks-pusherne eksepsjonelt gode tider.

Men skatterådgiver Erland Nørstebø hos advokatfirmaet Price Waterhouse Coopers nøler ikke med å karakterisere vilkårene her i landet som "geniale" for arbeidsgiveren, og "fordelaktige" for de ansatte.

- La det først være klart at bruken av arbeidsgiverens datautstyr til private formål er skattefritt, understreker Nørstebø.

- Slikt utstyr kan plasseres hjemme hos den ansatte dersom det kan begrunnes i tjenestlig bruk. Vilkåret er at det ikke er snakk om at den ansatte kjøper utstyret. Det må opprettes en tidsbegrenset låneavtale, gjerne tre år. Avtalen kan gi rett, men ikke plikt, til kjøp når avtalen utløper.

Nørstebø forklarer at den beste ordningen for bedriften er å kjøpe eller leie PC-ene og bake inn i låneavtalen at mottakeren reduserer sin bruttolønn i avtaleperioden med et bestemt beløp.

Størrelsen på beløpet er avhengig av hvordan bedriften og den ansatte vil fordele utgiftene mellom seg. Myndighetene godtar en symbolsk reduksjon på én krone. Et mer vanlig beløp er 5.000 kroner. Bedriften sparer både lønnsutgifter og arbeidsgiveravgift. Det er viktig å gjøre den ansatte oppmerksom på at opplegget innebærer tap av både pensjonspoeng og feriepenger.

- Myndighetene betrakter ikke bruttolønnsreduksjonen som et vederlag, understreker Nørstebøs kollega, advokatfullmektig Odd Hylland.

- Det betyr at myndighetene ikke kan bruke lønnsreduksjonen som påskudd for å begrense fradragsretten overfor verken merverdiavgift eller investeringsavgift.

Hylland sier slike opplegg har ikke vært prøvd ennå, men at han har en uttalelse fra et likningskontor som bekrefter denne tolkningen.

Vilkåret "tjenestlig bruk" kan strekkes så langt at også ansatte som ikke bruker PC til daglig i jobben, kan omfattes av ordningen, mener Nørstebø.

- Brukes PC på jobben, er det ikke noe problem å begrunne et behov for hjemme-PC. Øvelsesbruk godkjennes som tjenestlig bruk. Sitter du hjemme og øver deg på tekstbehandling, og du bruker tekstbehandling på jobben, godkjennes det som tjenestlig bruk. Gjør du avtale med bedriften om å følge et opplæringsprogram, er det også godkjent, bare det er relevant for arbeidet, sier han.

Leder for Telenors hjemme-PC-prosjekt, Alf Larsen, sier at planlagte elektroniske rutiner for intern kommunikasjon, reiseregninger og liknende, er et viktig motiv for å begrunne at hjemme-PC-ordningen også må omfatte folk som i dag ikke er avhengig av PC på jobben.

(Bemerkningene i artikkelen ble høstet på et pressearrangement organisert av Microsoft etter et halvdags seminar for 100 bedriftsledere om dette temaet. Microsoft ble utfordret på sin lisenspolitikk som gjør at det må betales ekstra lisens for programvare installert på hjemme-PC-en. Storkundeansvarlig Gunnar Kvarme forklarte at denne ordningen vil bli opprettholdt, men sa samtidig at det innrømmes gode rabatter i forbindelse med hjemme-PC-ordninger.)

Til toppen