Små endringer på sommerstille Børs

Sommerferien har inntatt Oslo Børs og det er heller glissen omsetning på taper- og vinnerlisten. Merkantildata fortsetter ned og virker bunnløs.

At det er sommerstille på Oslo Børs, bekreftes raskt ved å se på taper- og vinnerlisten. Blant de ti vinneraksjene er det bare to som har en omsetning på mer enn én million kroner. Tilsvarende er det på taperlisten bare tre aksjer med denne omsetningen. Totalt er det omsatt aksjer for litt under 800 millioner kroner hittil i dag. Av dette utgjør 225 millioner i Statoil.

Den nye "hovedindeksen" som skal erstatte totaindeksen, er ned 0,6 prosent. Den volatile IT-indeksen er ned 2,6 prosent.

Verdt å merke er det at Merkantildata ASA i dag har den laveste kursnoteringen siden mai 1996. Nå er den sist omsatt på 13,5, en nedgang på over seks prosent i dag. Det er ikke kommet nyheter fra selskapet, men markedet ser ut til å ha liten tiltro til snuoperasjonen som er iverksatt. Kanskje ikke så rart, dette er faktisk den tredje omorganiseringen til selskapet i løpet av drøye ett år! Merkantildata var tidligere en av tradernes favorittaksjer, men etter at aksjekursen har gått til bunns, har også omsetningen falt mye.
Visma ASA faller i overkant av fem prosent i dagens handel etter at selskapet la frem tall for andre kvartal som var i underkant av markedets forventninger.

Til toppen