Små sjanser for friere netthandel

Lite tyder på at finansminister Kristin Halvorsen vil åpne for billigere netthandel fra utlandet.

6. oktober legger finansminister Kristin Halvorsen fram statsbudsjettet for 2007. Det er ved fremleggelsen av nye statsbudsjetter man gjerne flytter på regler som angår avgifter og utgifter. Men det er lite som tyder på at Halvorsen om tre uker vil gjennomføre det hennes parti var for da de satt i opposisjon.

I 2005 var SV og de fleste andre partier for å øke tollgrensen for pakker fra utlandet, men lite tyder altså på at Halvorsen vil gjøre netthandel i utlandet hyggeligere for norske forbrukere.

Pakker som i dag kjøpes fra utlandet til en verdi over 200 kroner ilegges moms og et tollgebyr. Denne grensen har stått stille siden 1975. Unntaker er kjøp av bøker og blader som er tollfritt uansett beløp.

Mange har i flere runder tatt til orde for at grensen burde heves til 1000 kroner, blant annet SV som under valgkampen signaliserte at de ønsket å løfte grensen til 1000 kroner.

Men SV har åpenbart snudd, og Halvorsen har tidligere uttalt at regjeringen ikke vil øke grensen for tollfri e-handel til 1000 kroner med det første.

Det er derfor små sjanser til at statsbudsjettet for 2007 gir rom friere netthandel. Finansdepartementetes begrunnelse i saken er at all handel skal beskattes så likt som mulig.

Statssekretær Geir Axelsen i Finansdepartementet uttalte i en kommentarer til VG, 4. september at veksten i netthandelen gjør at en økning i grensen vil kunne få store konsekvenser for norske næringsdrivende. Vi må ikke stille oss slik at vi gjennom skatte- og avgiftssystemet gir særfordeler for utenlandske aktører på bekostning av norsk næringsliv og norske bedrifter.

Norge er pliktig til å følge EU-regler på handel over landegrensene.

Ved handel til og fra EU er det bestemt at medlemslandene kan fastsette en grense opp til 22 euro, det vil si 180 norske kroner. Enkelte medlemsland har valgt å ha en slik grense, mens i Norge er det bestemt at det ikke skal betales merverdiavgift ved postforsendelser når postpakkens verdi er under 200 kroner.

I Sverige derimot betales det merverdiavgift fra første krone. Ved salg fra Norge til forbruker i Sverige skal det således betales svensk merverdiavgift uansett verdien på postpakken.

Til toppen