Små sjanser for satellitt-ragnarokk

Om vel tre uker passerer jorda gjennom meteorittskyen Leonidene som følger etter kometen Temple-Tuttle. Som i fjor styrker Telenor bemanningen i tilfelle noe skulle skje med selskapets satellitter.

Om vel tre uker passerer jorda gjennom meteorittskyen Leonidene som følger etter kometen Temple-Tuttle. Som i fjor styrker Telenor bemanningen i tilfelle noe skulle skje med selskapets satellitter.

Klimaks for meteorittskyen Leonidene er 16. og/eller 17. november, og betyr at jorda en periode roterer inne i komethalen. Dette skjedde også i fjor, uten at noen satellitteiere kunne melde om skader etterpå.
Professor ved institutt fur Astrofysikk ved Universitetet i Oslo, Kåre Aksnes, sier til digi.no at det er svært god plass inne i en metorittsky.


- En skal være mer enn uheldig om en får skadet en satellitt, sier han.

- Det er delte meninger om hvor kraftig skyen vil bli. I fjor viste det seg at intensiteten ble noe mindre enn hva en spådde på forhånd. Problemet er at meteorittskyen etter kometen ikke er jevnt fordelt, og det kan oppstå klumper, som gjør at intensiteten enkelte steder er større enn i andre områder, sier han.

Aksnes sier at det er kjent ett tilfelle av at en satellitt er truffet at et fysisk objekt i bane rundt jorden.

Mathias Dannevig i Storebrand, som er et av forsikringsselskapene som forsikrer satellitter, sier til digi.no at selskapet vil følge med hva som skjer, men at det ellers er lite en kan foreta seg.

Satellittsjef i Telenor, Odd Gutteberg, sier til digi.no at Telenor vil styrke bemanningen mens Leonidene står på som verst.

- Ellers er det lite vi kan gjøre. Vi vil imidlertid ikke foreta noen manøvre på satellittene mens jorda beveger seg gjennom meteorittskuren.

Til toppen