Småaviser på nettet

Mens storavisene oppretter nye stillinger og lanserer Internett-utgaver med brask og bam, så går de mindre avisene stillere i dørene.

Mens storavisene oppretter nye stillinger og lanserer Internett-utgaver med brask og bam, så går de mindre avisene stillere i dørene.

Riksdekkende meningsbærende aviser kalles de i statsbudsjettet, og er avhengig av statsstøtte for å gi ut papirutgavene. Likevel tenker flere av de riksdekkende avisene på publisering på Internett som en mulighet for å reklamere for eget produkt.

En av de ferskeste avisene på Internett er ukeavisa Ny Tid. Avisa har lenge kjempet mot lavere opplag på papirutgaven og stadig trangere budsjetter, men satser likevel på en Internett-versjon, i første omgang på prøve i følge ansvarlig redaktør Runar I. Malkenes.

- Vi er små og ønsker med vår inntreden på Internett å synliggjøre oss. Vi håper at dette også kan bety at vi treffer en ny arena der vi kan skaffe oss flere lesere. Men et skritt i en langvarig strategi for å legge hele avisa på Internett er ikke dette, sier han. I hvilken form eller hvor vi legger ut avisa bestemmer vi oss for senere, sier Malkenes.

I Vårt Land sørger desken for at det blir lagt ut tre egne nyhetssaker hver dag på internett. Dette har så langt gitt vel 2000 oppslag i uka, sier prosjektleder Jan Speed. Han mener Vårt Land har muligheter på Internett ut over de avisen har tatt i bruk i dag.

Avisa har tre måneders erfaring med å legge ut saker på Internett, og Speed mener avisa kan få mye mer ut av nettet enn bare å presentere sakene fra papirutgaven som i dag.

- Jeg kan tenke meg oppdatering av nyheter et par ganger daglig, foruten salg av annonser på nettet. Om vi skal fortsette med vår Internett-satsing bør vi gjøre tingene noe annerledes enn i dag. Målet bør være å sikre og kanskje bygge ut vår nisje av nyhetsformidlingen på Internett, sier Speed.

Til toppen