Småelektronikk skal under lupen

Elretur er lei av bedrifter som ikke følger opp sine miljøkrav, og får nå hjelp fra SFT.

Småelektronikk skal under lupen

Elretur er lei av bedrifter som ikke følger opp sine miljøkrav, og får nå hjelp fra SFT.

Norges befolkning forbruker EE-produkter i hurtigere tempo og i større grad for hvert år, og vi ligger på verdenstoppen i nysalg på mobiltelefoner.

Selv om det er sterke miljøkrav i Norge, er det fortsatt mange forhandlere av EE-produkter som ikke overholder sine plikter.

Nå varsler Statens forurensingstilsyn at flere hundre forhandlere av småelektronikk skal kontrolleres.

Elretur mener dette er den eneste måten å få inn EE-avfall i returordningen til forbrukerne for EE-avfall.

- Når SFT gjennomfører slike kontrollaksjoner håper vi det vil føre til et oppsving på informasjonssiden slik at vi kan få enda mer EE-avfall inn i vårt retursystem og miljøsanere og gjenvinne dette på riktig måte, sier Elretur.

Erletur har i alle år skrevet om lovverket bedrifter må forhold seg til. Det gjelder Avfallsforskriften/ EE-forskriften, men også Miljøinformasjonsloven, Produkt-forskriften

og Regnskapsloven. I denne omgang er det Avfallsforskriften/EE-forskriften som blir fulgt opp av SFT. De planlegger en landsdekkende kontrollaksjon denne høsten, og flere hundre

forhandlere vil bli kontrollert.

SFT forventer at forhandlere av EE-produkter:

• overholder plikten til å ta imot EE-avfall

• overholder plikten til å sørge for forsvarlig

sortering, oppbevaring og videresending

av EE-avfall

• overholder plikten til å informere om at

EE-avfall ikke skal kastes sammen med

avfall og at det tas i mot vederlagsfritt

hos forhandler

• har nødvendige og tilstrekkelige rutiner

for opplæring av de ansatte

Til toppen