Småelektronikk skal under lupen

Småelektronikk skal under lupen

Elretur er lei av bedrifter som ikke følger opp sine miljøkrav, og får nå hjelp fra SFT.

Norges befolkning forbruker EE-produkter i hurtigere tempo og i større grad for hvert år, og vi ligger på verdenstoppen i nysalg på mobiltelefoner.

Selv om det er sterke miljøkrav i Norge, er det fortsatt mange forhandlere av EE-produkter som ikke overholder sine plikter.

Nå varsler Statens forurensingstilsyn at flere hundre forhandlere av småelektronikk skal kontrolleres.

Elretur mener dette er den eneste måten å få inn EE-avfall i returordningen til forbrukerne for EE-avfall.

- Når SFT gjennomfører slike kontrollaksjoner håper vi det vil føre til et oppsving på informasjonssiden slik at vi kan få enda mer EE-avfall inn i vårt retursystem og miljøsanere og gjenvinne dette på riktig måte, sier Elretur.

Erletur har i alle år skrevet om lovverket bedrifter må forhold seg til. Det gjelder Avfallsforskriften/ EE-forskriften, men også Miljøinformasjonsloven, Produkt-forskriften

og Regnskapsloven. I denne omgang er det Avfallsforskriften/EE-forskriften som blir fulgt opp av SFT. De planlegger en landsdekkende kontrollaksjon denne høsten, og flere hundre

forhandlere vil bli kontrollert.

SFT forventer at forhandlere av EE-produkter:

• overholder plikten til å ta imot EE-avfall

• overholder plikten til å sørge for forsvarlig

sortering, oppbevaring og videresending

av EE-avfall

• overholder plikten til å informere om at

EE-avfall ikke skal kastes sammen med

avfall og at det tas i mot vederlagsfritt

hos forhandler

• har nødvendige og tilstrekkelige rutiner

for opplæring av de ansatte

Til toppen