Smalhans for Bredbandsbolaget

Heller ikke for Bredbandsbolaget lyktes det å hente inn milliardbeløp i et knusktørt marked. Dermed kuttes 40 prosent av staben.

Det er 140 ansatte som må gå når høyprofilerte Bredbandsbolaget nå må sette inn sin alternative driftsplan. Ifølge Ekonomi24 AB mislyktes nyemisjonen som gikk ut på å hente inn mellom én og to milliarder i frisk kapital. Emisjonsforsøket har pågått siden desember.

I stedet for det enorme beløpet, skyter de eksisterende eierne, inkludert Wallenbergs Investor inn et mindre beløp for å fortsette driften. Forutsetningen for videre drift er at 40 prosent av staben på 350, sies opp.

Alle deler av organisasjonen, som den svært unge sjefen Jonas Birgersson har bygd opp, skal gås gjennom. Det innebærer en flytting av hovedkvarterer fra sentrum av Stockholm til utkanten, en vurdering av sjefsfunksjonene og en gjennomgang av utenlandssatsingene, inkludert Norge.

Milliardene skulle de brukt til kapitalslukende virksomhet som å kjøpe bredbåndskapasitet, grave kabler og installasjoner. I en pressemelding skriver selskapet at dette, kombinert med utviklingen i kapitalmarkedet, gjør at de bremser opp ekspansjonstakten.

De nåværende eieren vil at en større del av fremtidig finansiering genereres gjennom inntekter og vil samtidig øke markedsføringen for å sikre seg en større kundebase.

Så sent som i oktober i fjor hadde selskapet 1,3 milliarder kroner i kassen, hevder Ekonomi24.