Small Business Solution

Til en pris av 19.900 eks mva får man Small Business Solution som består av en Compaq Deskpro 2000 med skjerm samt Microsoft kontorapplikasjoner, Guru økonomisystem, Norman sikkerhetsprogramvare, Telenor Internett-tilknytning og online-bankløsning.

Til en pris av 19.900 eks mva får man Small Business Solution som består av en Compaq Deskpro 2000 med skjerm samt Microsoft kontorapplikasjoner, Guru økonomisystem, Norman sikkerhetsprogramvare, Telenor Internett-tilknytning og online-bankløsning.

Kvartetten Compaq Computer Norway a.s., Guru Software, Microsoft Norge AS, og Norman Data Defense Systems har satt sammen en alt-i-ett pakke, Small Business Solution, for små og mellomstore bedrifter. Pakken består av en Compaq-maskin med skjerm og programvare for kontor, Internett, sikkerhet, økonomi og administrasjon og koster 19.900 kroner eks mva. Programpakken alene koster 4.990 eks. mva.

Pakken virker som et glimrende utgangspunkt for småbedrifter som ønsker å anskaffe seg data, men sitter på liten datakompetanse. Det er opprettet et 800-nummer for samlet support for pakken. Internett-tilknytningen får man gjennom Telenor med gratis 33,6 modem mot å tegne 12 måneders Internett-abonnement. Det inkluderes også tre måneders web-hotell lagring for dem som ønsker å opprette eget nettsted for bedriften. Det er videre lagt ved programvare for online-bankløsninger med Kredittkassen, DnB og Postbanken.

Det man skal vite er at etter en tremånedersperiode hvor alt er inkludert, må man tegne avtaler for vedlikehold og oppdateringer av programvare direkte med den enkelte leverandør. Dette er også det største ankepunktet mot løsningen og kan skape ekstra administrasjonsbry. Leverandørene lover at produktet skal videreutvikles slik at det kommer en mer integrert ordning for oppgraderinger. Pakken kommer i enbrukerversjon og det er heller ikke noen integrert ordning for flerbrukerløsninger. Oppknytningsopplegget mot bankene virker også noe underutviklet.

Allikevel vil jeg konkludere med at pakken, som er tilgjengelig fra 15. mars gjennom distributørene Santech Micro Group og Computer 2000, er en bra startpakke for småbedrifter. Neste versjon av pakken kommer etter sommeren og skulle ha et bedre opplegg for oppdatering og online-bankløsninger.

Compaq Microsoft Norman Guru Telenor
DeskPro 2000 Word 95 Access Control 95 GuruCORPORATE 96 33,6 modem (*)
166 Mhz Pentium Excel 95 Virus Control 95 12 mndr Internett
32 MB RAM Publisher 97
1,6 GB HD Schedule +95
8x CD-ROM Explorer 3.0

* Man får gratis 33,6 modem ved å tegne 12 måneders Internett-abonnement med Telenor.

Til toppen