Småpenger til bredbånd

Det bør legges til rette for offentlig etterspørsel av bredbåndstjenester, sier regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2001. Regjeringen ser det imidlertid ikke som nødvendig at det offentlige selv bygger ut eller eier telekommunikasjonsinfrastruktur.

Den selvutnevnte e-ministeren, nærings- og handelsminister Grete Knudsen, støtter seg på at de private tilbyderne telekom-markedet vil investere betydelige beløp i bredbåndskommunikasjon.

"Regjeringen ønsker en raskere og bredere geografisk utbygging av bredbåndsnett i regi av markedsaktørene", skriver Knudsen i sitt budsjettforslag, og konkluderer følgelig med at "konkurransen i markedet derfor må styrkes".

Det offentliges innsats i bredbåndsutbyggingen er å være en stor etterspørrer etter bredbåndstjenester. Her siktes det mellom annet til at grunnskoler og videregående skoler, folkebibliotek, sykehus og kommuneadministrasjoner innen utgangen av 2002 skal være tilknyttet bredbåndsnett. Norges befolkning loves ikke annet enn "gode markedstilbud om bredbåndsnett" innen utløpet av 2004.

I rene penger foreslår regjeringen en eksplisitt styrking av bredbåndstiltak med 60 millioner kroner, fordelt på ti millioner til oppstart av høyhastighets (gigabits) forskningsnett under Kirke-, utdannings og forskingsdepartementet, 15 millioner kroner til helsesektoren under Sosial- og helsedepartementet, 15 millioner kroner til folkebibliotekene under Kulturdepartementet og 20 millioner kroner til styrking av Nærings- og handelsdepartementets tilskuddsordning for bredbåndskommunikasjon (HØYKOM).

Til toppen