Småpent fra Sonec

Elektronikkselskapet Sonec har lykkes i sin strategi med å øke antall kunder for å sikre vekst og lønnsomhet.

Elektronikkselskapet Sonec har lykkes i sin strategi med å øke antall kunder for å sikre vekst og lønnsomhet.

Sonec la torsdag fram foreløpige regnskapstall for 1998 som viser at selskapet er i pen vekst. Etter fusjonen med Kongsberg Gruppens elektronikkproduksjonsdivisjon i juni i fjor har Sonec befestet rollen som Norges største underleverandør innen kontraktsproduksjon. Tallene som i dag ble lagt frem for Oslo Børs tyder på at det fusjonerte selskapet begynner å få effekt av noen av synergiene innen innkjøp og markedsføring.

TABELL: Her er nøkkeltallene Sonec presenterte i dag (hovedtall NOK 1000):

1998 1997
Driftsinntekter 790.697 576.636
Driftsresultat 61.048 35.558
Resultat før skatt 48.897 36.274
Sum omløpsmidler 420.608 294.690
Sum eiendeler 470.144 348.402
Kortsiktig gjeld 231.372 170.596
Egenkapital 113.203 79.137

I resultatmeldingen skriver Sonec at selskapet i dag produserer for over 40 kunder som alle leverer produkter til et internasjonalt marked. Videre understrekes det at selskapet har satt igang tiltak for å øke omløpshastigheten på arbeidskapitalen - et arbeid man venter å se konkrete resultater av allerede i inneværende års første kvartal.

Ordresituasjonen for 1999 karakteriseres som "god".

Sonec inngikk nylig en intensjonsavtale om å overta produksjonen til Siemens på Linderud i Oslo. Ifølge avtalen tar Sonec sikte på å overta Siemens-fabrikken 1. mars. Siemens oppgir overkapasitet i produksjonslinjen og skjerpede lønnsomhetskrav fra moderkonsernet i forbindelse med den forestående børsnoteringen av Siemens AG i USA som årsaker til utsalget.

Sonec har som uttalt mål å bli en av Skandinavias ledende kontraktsprodusenter av profesjonell elektronikk. Selskapet fokuserer på utvalgte kundesegmenter som blant annet kommunikasjon, helse, maritim virksomhet, offshore, sikkerhet og forsvar.

Sonec startet sin virksomhet 1. januar 1997 ved overtakelse av Ericssons elektronikkproduksjon på Hisøy utenfor Arendal.

Til toppen