Smart bruk av 404-feilmelding

Legg ut bilder av savnede barn.

Smart bruk av 404-feilmelding
En feilmelding på internett kan brukes til så mangt. Som å øke bevissthetet rundt savnede personer. Bilde: Notfound.org

Mange gjør lite eller ingenting ut av mulighetene som ligger i en såkalt 404-melding, feilmeldingen du oftest møter i omgang med internett.

På 1980-tallet ble det vanlig å trykke bilder av savnede barn på melkekartonger i USA. Kan 404-feilmeldingssider på internett bli den moderne tids lerret for det samme?
På 1980-tallet ble det vanlig å trykke bilder av savnede barn på melkekartonger i USA. Kan 404-feilmeldingssider på internett bli den moderne tids lerret for det samme?

Enkelte tilbyr søk, sidekart og mer eller mindre nyttig informasjon. Men 404-sider flest er ensbetydende med en statisk plakat som bare opplyser at nettsiden «ikke ble funnet».

Hvorfor ikke bruke denne plassen til noe viktig? Det er tanken bak NotFound.org som ble lansert denne uken.

Savnede barn

Oppfordringen fra initiativtakerne Missing Children Europe og Child Focus er å gjøre 404-feilmeldingen til en oppslagstavle for savnede barn.

De tilbyr en dynamisk datastrøm med bilde og navn på personer som er forsvunnet, samt opplysning om hvem som bør kontaktes hvis man kan bidra med opplysninger. Meldingsboksen kan enkelt inkluderes på 404-sider.

Prosjektet er belgisk og myntet på EU-borgere, noe savnetlisten bærer preg av. Så langt har nærmere 1.000 nettsteder kastet seg med.

Hva med Norge?

digi.no kontaktet i går presseavdelingene i politidirektoratet, Kripos og justisdepartementet for å høre hva de synes om ordningen, og hvorvidt tilsvarende verktøy er noe de kunne vurdere eller uttale seg om. Etatene henviste til hverandre og ga ingen klare svar.

Bare i Norge blir 1800 personer meldt savnet hvert år. Ifølge tall fra Kripos har 461 av de som er meldt savnet de siste 20 år aldri kommet til rette.

Politiets Elys-register inneholder opplysninger om alle savnede personer i Norge, men dette er til intern bruk og foreligger ikke i offentlig tilgjengelig form.

Her til lands er myndighetene svært restriktive med å publisere informasjon om savnede. Det skjer bare unntaksvis og etter godkjenning fra pårørende i hvert enkelt tilfelle.

Hva mener du?

Vi vil gjerne høre fra deg. Er dette god bruk av 404-nettsidene? Har du andre gode ideer eller konsepter så del dem gjerne med oss i kommentarfeltet. Kanskje blir forslaget en realitet.

Les mer om: